Ledande befattningshavare

Andreas Gustafsson

Andreas Gustafsson

VD och koncernchef Götenehus Group
Född 1978.
Högskoleingenjör, Karlstads universitet.
Anställd sedan 2019.
Tidigare VD på Swebostad AB och flera års erfarenhet inom Götenehuskoncernen, bland annat som Affärsområdeschef Projektutveckling.
Eget innehav i Götenehus Group AB via bolag: 125 000 B-aktier.


Fredrik Arvidson

Fredrik Arvidson

Affärsområdeschef Styckehus
Född 1965.
Ekonomiutbildning på Göteborgs Universitet.
Anställd sedan 2015.
Tidigare försäljningschef på Tools och flera års erfarenhet av säljledning.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 220 000 B-aktier.


Johan Danielsson

Johan Danielsson

Chefsarkitekt
Född 1968.
Examen Arkitektutbildning/Master of Architecture vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet. Medlem i MSA – Arkitekt SAR/MSA.
Anställd sedan 1994.
Tidigare verksam i Contekton Arkitekter, SON arkitekter och flera års erfarenhet inom Götenehuskoncernen, bland annat som Chefsarkitekt.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 400 130 B-aktier.


Helena Ekman

Helena Ekman

HR-chef
Född 1965.
Officersutbildning inom Flygvapnet. HR-utbildning på Luleå Tekniska Universitet.
Anställd sedan 2019.
Tidigare officer inom Flygvapnet, majors grad. Personalchef på Sandvik, Bahco, SNA Europe och HR Business Partner på Arla.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 20 000 B-aktier.


Robert Elovsson

Robert Elovson

CFO
Född 1963.
Anställd sedan 2018.
Tidigare revisor på Ernst & Young, CFO på Arkivator AB och på Emballator Metal Group.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 15 000 B-aktier.


Niklas Svensson

Nicklas Svensson

Produktionschef
Född 1975.
Automatiseringsingenjör, Högskolan i Skövde.
Anställd sedan 2002.
Flera års erfarenhet inom Götenehuskoncernen, bland annat som konstruktionsritare och produktionsledare.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 50 000 B-aktier.


David Ulinder

David Ulinder

Affärsområdeschef Projektutveckling
Född 1977.
Civilingenjör Chalmers, Göteborg. Väg och Vatten 2004.
Anställd sedan 2004.
Flera års erfarenhet inom Götenehuskoncernen bland annat som konstruktionschef och teknisk chef.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 239 330 B-aktier.


Roger Wändal

Roger Wändal

MA-chef
Född 1958
Civilekonom, Handelshögskolan Göteborg.
Anställd sedan 1999.
Tidigare försäljningschef Norden på Armstrong Parafon AB, Marketing manager på Paroc Panel System, produktchef på Rockwool Byggsystem samt flera års erfarenhet inom Götenehuskoncernen bland annat som VD.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 246 400 B-aktier.