Ledande befattningshavare

Andreas Gustafsson

Andreas Gustafsson

Född 1978, högskoleingenjör. Verkställande direktör och koncernchef sedan 2019. Anställd sedan 2019.
Eget innehav i Götenehus Group AB via bolag: 125 000 B-aktier.


Fredrik Arvidson

Fredrik Arvidson

Född 1965. Försäljningschef Styckehus. Anställd sedan 2015.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 220 000 B-aktier.


Johan Danielsson

Johan Danielsson

Född 1968, arkitekt SAR/MSA. Chefsarkitekt. Anställd sedan 1994.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 400 130 B-aktier.


Helena Ekman

Helena Ekman

Född 1965. HR-chef. Anställd sedan 2019.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 0 aktier.


Robert Elovsson

Robert Elovson

Född 1963. CFO. Anställd sedan 2018.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 5 000 aktier.


Niklas Svensson

Niklas Svensson

Född 1975, Produktionsingenjör. Produktionschef. Anställd sedan 2002.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 50 000 B-aktier.


David Ulinder

David Ulinder

Född 1977, civilingenjör. Chef Projektutveckling. Anställd sedan 2004.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 239 330 B-aktier.


Roger Wändal

Roger Wändal

Född 1958, civilekonom. MA-chef. Anställd sedan 1999.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 246 400 B-aktier.