Insiders

Syftet med insiderreglerna är att undvika att kurspåverkande information enbart finns tillgänglig för ett fåtal personer som kan utnyttja den för insiderhandel.

För aktuell information om insidertransaktioner hänvisas till Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Exempel på̊ information som kan utgöra insiderinformation inkluderar bland annat följande:

  • Förvärv eller försäljningar
  • Inledande av, avslutande av eller beslut fattade inom ramen för tvister
  • Myndighetsbeslut
  • Forskningsresultat, händelser relaterade till produktutveckling eller uppfinningar. Signifikanta avvikelser i förhållande till väntad finansiell utveckling (”vinstvarning”)
  • Finansiell information som visar finansiella svårigheter
  • Information som relaterar till dotter- eller intresseföretag
  • Aktieägaravtal som emittenten har kännedom om och som kan påverka överlåtbarheten av emittentens finansiella instrument
  • Kredit- eller kundförluster
  • Information rörande samarbetsbolag (joint ventures)
  • Pris- eller valutaförändringar

SENASTE NYTT

Rapporter

Pressmeddelanden

Kommande händelser

Aktiekurs

… SEK

Uppdaterad

Börja prenumerera

Börja prenumerera på våra pressmeddelanden, årsredovisningar och delårsrapporter genom att fylla i namn och e-post nedan.

Ett oväntat fel har inträffat! Försök igen senare.

Tack! Vi kommer nu skapa din prenumeration.