Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till ny revisor vid ordinarie årsstämma den 7 maj 2019 i Götenehus Group AB. Bengt Kron, född 1965, auktoriserad revisor, valdes till huvudansvarig revisor för Götenehus Group AB.

Postadress: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 405 32 Göteborg.