Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning, koncernredovisning, bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska på årsstämma utses en auktoriserad revisor.

Vid ordinarie årsstämman den 7 maj 2019 valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till ny revisor i Götenehus Group AB. Bengt Kron, född 1965, auktoriserad revisor, valdes till huvudansvarig revisor för Götenehus Group AB.

Postadress: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 405 32 Göteborg

SENASTE NYTT

Rapporter

Pressmeddelanden

Kommande händelser

Aktiekurs

… SEK

Uppdaterad