Finansiell kalender

Här listar vi kommande datum för delårsrapporter, bokslutskommunikéer, årsredovisningar och årsstämmor.

2022

25 februari 2022

Bokslutskommuniké för helåret 2021

Vecka 14 2022

Årsredovisningen publiceras

27 april 2022

Årsstämma

11 maj 2022

Delårsrapport för januari-mars 2022

26 augusti 2022

Delårsrapport för januari-juni 2022

28 oktober 2022

Delårsrapport för januari-september 2022

2023

24 februari 2023

Bokslutskommuniké för helåret 2022

SENASTE NYTT

Rapporter

Pressmeddelanden

Kommande händelser

Aktiekurs

… SEK

Uppdaterad