Finansiell kalender

25 februari 2021

Bokslutskommuniké för helåret 2020.

28 april 2021

Årsstämma

12 maj 2021

Delårsrapport för januari-mars 2021

26 augusti 2021

Delårsrapport för januari-juni 2021

29 oktober 2021

Delårsrapport för januari-september 2021

25 februari 2022

Bokslutskommuniké

27 april 2022

Årsstämma

11 maj 2022

Delårsrapport januari-mars 2022

26 augusti 2022

Delårsrapport januari-juni 2022

28 oktober 2022

Delårsrapport januari-september 2022