Finansiell kalender

21 februari 2020

Bokslutskommuniké för helåret 2019.

30 mars 2020

Årsredovisning publiceras.

28 april 2020

Årsstämma.

6 maj 2020

Delårsrapport för januari-mars 2020.

19 augusti 2020

Delårsrapport för januari-juni 2020.

5 november 2020

Delårsrapport för januari-september 2020.

25 februari 2021

Bokslutskommuniké för helåret 2020.

28 april 2021

Årsstämma

12 maj 2021

Delårsrapport för januari-mars 2021

26 augusti 2021

Delårsrapport för januari-juni 2021

29 oktober 2021

Delårsrapport för januari-september 2021