Största aktieägarna

De största aktieägarna var enligt Euroclear Sweden AB 2020-12-31:

 

A-aktier B-aktier Totalt % av
röster
% av
aktie-
kapital
Fam Hemberg inkl bolag 709 706 55 386 172 56 095 878 61,0 60,6
Nordea Liv & Pension PBI 0 10 329 100 10 329 100 10,1 11,2
Fam Runmarker 324 034 40 728 364 762 3,2 0,4
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 0 2 190 518 2 190 518 2,1 2,4
Kent Molin 66 000 1 206 400 1 272 400 1,8 1,4
Claes Hansson 0 1 205 000 1 205 000 1,2 1,3
Sten Andersson 0 1 000 000 1 000 000 1,0 1,1
Swedbank Försäkring 0 927 876 927 876 0,9 1,0
Roland Danielsson 0 766 615 766 615 0,7 0,8
Jan Olsson 0 670 000 670 000 0,7 0,7
Övriga 0 17 791 367 17 791 367 17,3 19,1
Summa 1 099 740 91 513 776 92 613 516 100,0 100,0