Största aktieägarna

De största aktieägarna var enligt Euroclear Sweden AB 2020-09-30:

 

A-aktier B-aktier Totalt % av
röster
% av
aktie-
kapital
Fam Hemberg inkl bolag 709 706 55 306 172 56 015 878 60,9 60,5
Nordea Liv & Pension PBI 0 10 329 100 10 329 100 10,1 11,2
Fam Runmarker 324 034 40 728 364 762 3,2 0,4
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 0 2 174 532 2 174 532 2,1 2,3
Kent Molin 66 000 1 206 400 1 272 400 1,8 1,4
Claes Hansson 0 1 205 000 1 205 000 1,2 1,3
Sten Andersson 0 1 000 000 1 000 000 1,0 1,1
Swedbank Försäkring 0 916 376 916 376 0,9 1,0
Roland Danielsson 0 784 895 784 895 0,8 0,8
Jan Olsson 0 656 200 656 200 0,6 0,7
Övriga 0 17 916 317 17 916 317 17,4 19,3
Summa 1 099 740 91 513 776 92 613 516 100,0 100,0