Största aktieägarna

De största aktieägarna var enligt Euroclear Sweden AB 2020-03-31:

 

A-aktier B-aktier Totalt % av
röster
% av
aktie-
kapital
Fam Hemberg inkl bolag 709 706 55 306 172 56 015 878 60,9 60,5
Nordea Liv & Pension PBI 0 10 327 822 10 327 822 10,1 11,2
Fam Runmarker 324 034 122 155 446 189 3,3 0,5
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 0 2 070 330 2 070 330 2,0 2,2
Kent Molin 66 000 1 206 400 1 272 400 1,8 1,4
Claes Hansson 0 1 205 000 1 205 000 1,2 1,3
Sten Andersson 0 1 080 000 1 080 000 1,1 1,2
Roland Danielsson 0 870 672 870 672 0,8 0,9
Swedbank Försäkring 0 839 837 839 837 0,8 0,9
Anders Borgenhard 0 634 256 634 256 0,6 0,7
Övriga 0 17 851 132 17 851 132 17,4 19,2
Summa 1 099 740 91 513 776 92 613 516 100,0 100,0