Med anledning av coronaviruset

På Götenehus gör vi vad vi kan för att bidra till minskad spridning av Coronaviruset. Vi bryr oss om våra kunder och samarbetspartners och genomför därför flera åtgärder som kan hjälpa både oss och dem.

Vår produktion löper på som vanligt, likaså utleveranserna. Vi har inga problem med materialförsörjningen men har en beredskap om vi skulle bli påverkade på längre sikt.

Vi vill givetvis fortsätta att upprätthålla en god kontakt med både kunder och leverantörer och väljer därför att använda digitala hjälpmedel så långt det är möjligt.

Vi ser gärna att våra samarbetspartners är med och påverkar vilket sätt vi träffas på!