Inbyggd omtanke

Trygghet, kvalitet och nytänkande

”Götenehus verksamhet är inriktad på att utveckla och bygga bostäder med inbyggd omtanke i form av trygghet, kvalitet och nytänkande.”

Den omsorg om Götenehus kunder som genomsyrar allt vi gör, kallar vi för ”Inbyggd omtanke”.

Det är ett brett begrepp som bland annat står för genomgående hög kvalitet både när det gäller planlösning, material och konstruktion.

Det läggs stor vikt vid detaljer och husen optimeras för så låg energiförbrukning som möjligt.

Det innebär att Götenehus hjälper kunden hela vägen fram till inflyttning.

Fokus läggs även på design, känsla och inlevelse – begrepp som är svåra att ta på.

Vår filosofi och våra höga krav på oss själva har gjort att vi idag är en av Sveriges ledande hustillverkare.