Hållbar utveckling

Inom Götenehus Group låter vi FN:s globala Agenda 2030 löpa som en röd tråd genom vårt hållbarhetsarbete. Det innebär att synsättet genomsyrar vår verksamhet från det lilla till det stora och fungerar som drivkraft också inom vårt utvecklings- och innovationsarbete.

Exempelvis används 80% av elproduktionen från egen solcellsanläggning i  vår verksamhet, resten säljs till andra brukare. Solcellsparken är även förberedd för framtida expansion och solelproduktion. Solcellsparken är ett naturligt utvecklingssteg för oss och en del i vår ambition att minska och effektivisera användandet av resurser, både för oss som koncern och för våra kunder och uppdragsgivare.

Vi väljer digitala lösningar i vår kommunikation och informationsspridning för att vara resurssnåla och minska mängden papper. Vi utvecklar digitala tjänster som inspirerar, förenklar och förtydligar byggprocessen för våra husköpare, som Bygg online som presenterar husserien Pakethus från Götenehus på ett tilltalande och användarvänligt sätt. Och internt använder vi exempelvis effektiva digitala sälj- och projektutvecklingssystem.

Vi deltar i utvecklings- och innovationsarbete genom TMF (Trä- och möbelindustriförbundet) och Energimyndigheten. Tack vare dessa samarbeten ligger vi långt fram i utvecklingen och kan skapa miljö- och energieffektiva lösningar för oss och våra kunder.

Börja prenumerera

Börja prenumerera på våra pressmeddelanden, årsredovisningar och delårsrapporter genom att fylla i namn och e-post nedan.

Ett oväntat fel har inträffat! Försök igen senare.

Tack! Vi kommer nu skapa din prenumeration.