Hållbart boende

Vi vill bidra till ett långsiktigt hållbart boende och arbetar ständigt med att utveckla våra hus och bostadsområden på ett pålitligt, ansvarstagande och etiskt sätt. Vår målsättning är att skapa bekväma, trivsamma och sunda hem och attraktiva bostadsområden som tar hänsyn till hållbarhet under hela processens gång.

Bostäderna vi bygger har väggar som tillhör de mest välisolerade på marknaden. Vi arbetar aktivt med att minimera värmeläckage i bostädernas ”skal” (väggar, fönster, dörrar och vindsbjälklag) för att hålla nere energiförbrukning. Därför provtrycker vi alltid våra bostäder för att säkerställa skalets täthet. I snitt förbrukar våra levererade bostäder ca 30% mindre mängd energi än kraven i BBR.

Vi erbjuder hög kvalitet på alla inredningsval för att göra det enkelt att skapa långsiktigt hållbara hem för våra kunder. Och vi utrustar bostäderna med energibesparande fönster, vitvaror och snålspolande blandare. I våra bostadsområden ska det vara enkelt att ta cykeln och välja bort bilen i en trygg och hälsosam kvartersmiljö.