Hållbart boende

Vi vill bidra till ett långsiktigt hållbart boende och arbetar ständigt med att utveckla våra hus och bostadsområden på ett pålitligt, ansvarstagande och etiskt sätt. Vår målsättning är att skapa bekväma, trivsamma och sunda hem och attraktiva bostadsområden som tar hänsyn till hållbarhet under hela processens gång.

Energiförbrukningen är en stor och viktig del av en bostad och alla våra bostäder uppfyller BBRs energikrav (Boverkets byggregler). För att uppnå energikraven har vi till exempel snålspolande blandare och energiåtervinning på ventilationsluften. För att hela klimatskalet ska få ännu högre prestanda har vi också fönster med mycket lågt U-värde.

Alla våra bostäder är välisolerade och täta, vilket är mycket viktigt för att hålla nere energiförbrukningen. Då vi använder oss av en så kallad installationszon för dragning av invändig el i våra ytterväggar, så kan vi behålla väggskalet intakt utan hål och därmed bibehålla tätheten. När ett hus med totalentreprenad är färdigställt så provtrycks det för att säkerställa att det uppnår våra högt ställda krav. I snitt förbrukar våra levererade bostäder ca 30% mindre mängd energi än kraven i BBR.

.

Börja prenumerera

Börja prenumerera på våra pressmeddelanden, årsredovisningar och delårsrapporter genom att fylla i namn och e-post nedan.

Ett oväntat fel har inträffat! Försök igen senare.

Tack! Vi kommer nu skapa din prenumeration.