Hållbart byggande

Vi bygger hus i trä, det enda helt förnybara byggnadsmaterialet och en förnybar resurs vi kan bruka utan att påverka tillgången för framtida generationer. Fotosyntesen innebär att de växande träden lagrar koldioxid i form av kolföreningar och ju snabbare skogen växer desto mer koldioxid fångas upp. Det gör trä till ett utmärkt val när det gäller resurshushållning, energianvändning och minskade koldioxidutsläpp. Att tillverka bostäder av trä kräver mindre energi än andra materialslag.

Inom koncernen har vi ett eget hyvleri där vi bland annat producerar träpanel till våra egna produktioner och tar vara på spillet genom att tillverka briketter för värmeverk. Vi väljer alltid svenskt PEFC-certifierat trä – en certifiering som verkar för ansvarsfullt uthålligt skogsbruk.