Hållbar tillverkning

En industriell trähusproduktion i torra, kontrollerade miljöer är en framgångsfaktor som ger vinster för både klimat, ekonomi och kvalitet. Vi kan kombinera en hög grad av prefabricering och stora industrialiseringsfördelar, men fortfarande ha stor frihet när det gäller utformning av planlösningar.

En god överblick över processen säkerställer en hög kvalitet samtidigt som produktionen blir effektiv. Vi kan exempelvis optimera användandet av material och korta ned tiden på byggarbetsplatserna avsevärt, med mindre påfrestningar och störningar för de boende kring byggplats.

Att tillverka bostäder av trä – det enda helt förnybara byggnadsmaterialet – kräver mindre energi än andra materialslag. Vi väljer alltid svenskt trä certifierat enligt PEFC som verkar för ett ansvarsfullt och uthålligt skogsbruk.

Börja prenumerera

Börja prenumerera på våra pressmeddelanden, årsredovisningar och delårsrapporter genom att fylla i namn och e-post nedan.

Ett oväntat fel har inträffat! Försök igen senare.

Tack! Vi kommer nu skapa din prenumeration.