Rutiner med anledning av Covid-19

Vårt mål är att upprätthålla vår verksamhet så normalt som möjligt och samtidigt säkra våra medarbetares och kunders hälsa. Därför uppmanar vi alla till extra försiktighet och att inte utsätta er själva eller andra för onödiga risker genom ett ogenomtänkt handlande. I allmänhet hänvisar vi till de råd som Folkhälsomyndigheten ger kring hur du ska skydda dig själv och andra från smittspridning av coronavirus Covid-19.

Du har alltid möjlighet att träffa våra säljare och mäklare eller övriga kontaktpersoner digitalt via Teams eller Zoom och vi finns även tillgängliga via telefon.

Visningar som genomförs av våra säljare eller mäklare är i möjligaste mån personliga visningar som bokas i förväg. 

Säljstarter, byggplatsbesök och Standard och tillvalsmöten kan komma att genomföras digitalt. Många av våra avtal kan dessutom signeras digitalt.