Vi utvecklar bostäder där människor lever och trivs

Om oss

Vi är stolta över att vara en del av samhällsutvecklingen. Runt om i landet utvecklas och byggs villor, fritidshus och bostadsområden där människor trivs och lever sina liv, nu och i framtiden.

Vi utvecklar och bygger Sveriges bästa trähus.

Andreas Gustafsson, VD och koncernchef