Finansiell information

Här kan du fördjupa dig i vår finansiella information och ta del av de senaste nyheterna inom koncernen. Götenehus Groups B-aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market sedan 2006.

AKTIEKURS GHUS B

Vi har idag en stark finansiell bas och fortsätter öka kapaciteten för att ge oss utrymme att skapa mer kundnytta och lönsamhet.

Robert Elovson, CFO

FINANSIELLA MÅL

RÄNTABILITET PÅ
EGET KAPITAL

Målet är att räntabiliteten på eget kapital efter skatt ska uppgå till minst 20 procent.

RÄNTABILITET PÅ
SYSSELSATT KAPITAL

Målet är att räntabiliteten på sysselsatt kapital ska uppgå till minst 15 procent.


SOLIDITET

Målet är att den synliga soliditeten ska uppgå till minst 25 procent.

SENASTE NYTT

Rapporter

Pressmeddelanden

Kommande händelser

Aktiekurs

… SEK

Uppdaterad