Finansiell information

Här kan du fördjupa dig i vår finansiella information och ta del av de senaste nyheterna inom koncernen. Götenehus Groups B-aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market sedan 2006.

Vi har idag en stark finansiell bas och vi söker aktivt efter nya affärsmöjligheter för att minska koncernens konjunkturkänslighet, öka vår lönsamhet och skapa starka kassaflöden.

Mattias Larsson, CFO

FINANSIELLA MÅL

RÄNTABILITET PÅ
EGET KAPITAL

Målet är att räntabiliteten på eget kapital efter skatt ska uppgå till minst 20 procent.

RÄNTABILITET PÅ
SYSSELSATT KAPITAL

Målet är att räntabiliteten på sysselsatt kapital ska uppgå till minst 15 procent.


SOLIDITET

Målet är att den synliga soliditeten ska uppgå till minst 25 procent.