Bolags­styrning

LEDNING
STYRELSE
STÄMMOR
BOLAGSORDNING

Vi har ett brett erbjudande, kompetenta medarbetare och en god finansiell ställning som gör att vi står väl rustade för framtiden.

Andreas Gustafsson, VD och koncernchef