Bolagsstyrning

Det finns inget krav på att bolag som listas på First North skall tillämpa den svenska koden för bolagsstyrning. Götenehus har därför valt att avvakta med tillämpning av koden.