Vårt affärsområde Bostads­utveckling

Affärsområdet Bostadsutveckling utvecklar, projekterar, säljer och bygger bostäder på egen eller annans mark. Verksamheten bedrivs från våra kontor i Götene, Lund, Göteborg och Stockholm.

I huvudsak innefattar affärsområdet bostadsutveckling av gruppbyggda småhus och flerfamiljshus. Men vi är även entreprenörer och projekterar och bygger bostadsprojekt för andra professionella byggherrar.

Vi planerar och marknadsför bostäder och bostadsområden som därefter säljs via mäklare. När vi skapar nya bostadsområden sker det alltid med fokus på social medvetenhet och hållbarhet. Målet är att skapa en god samhörighet mellan den egna bostaden och det offentliga rummet.

Varumärkena Götenehus och Swebostad

Bostadsutvecklingen bedrivs genom de två varumärkena Götenehus och Swebostad.

För Götenehus handlar det om utveckling av bostadsområden enligt mottot ”inbyggd omtanke” där trygghet, kvalitet och nytänkande är viktiga ledord. Götenehus bygger bostadsrätter eller äganderätter i form av villor, radhus, parhus och flerbostadshus i egen regi. Produkterna är standardiserade men anpassas efter varje projekts förutsättningar.

För Swebostad gäller mottot ”råd att leva” och fokus är att kunderna ska uppleva mycket boende för pengarna. Projekten ska ske med snabba och effektiva processer i alla led. Swebostads radhus och flerbostadshus är konceptualiserade och byggs i egen regi som bostadsrätter.

Produktbredd ger flexibilitet

I vår husfabrik för industriell husproduktion av trähus produceras ett brett produktutbud med både lägenheter, radhus och fristående villor. Byggsatserna erbjuds med två typer av byggsystem; planelement eller volymelement. Byggsatserna monteras och byggs sedan antingen av det egna bygg- och anläggningsbolaget Götenehus Entreprenad AB eller externa samarbetspartners.

Investeringar i utvecklingsbar mark

Vi investerar kontinuerligt i utvecklingsbar mark för framtida nya bostadsområden. Befintligt markinnehav är i nivå med verksamhetens behov för de närmaste åren. Nya markområden initieras löpande både för att ersätta områden som exploateras och för att möjliggöra framtida tillväxt. Vår byggrättsportfölj omfattar byggrätter på egenägd mark, byggrätter som disponeras genom villkorade förvärv eller samarbetsavtal med både privata och kommunala markägare.

Länkar

www.gotenehus.se/bostadsomraden
www.swebostad.se

SENASTE NYTT

Rapporter

Pressmeddelanden

Kommande händelser

Aktiekurs

… SEK

Uppdaterad

Börja prenumerera

Börja prenumerera på våra pressmeddelanden, årsredovisningar och delårsrapporter genom att fylla i namn och e-post nedan.

Ett oväntat fel har inträffat! Försök igen senare.

Tack! Vi kommer nu skapa din prenumeration.