Vårt affärsområde Villor och fritidshus

I affärsområdet Villor och fritidshus ingår marknadsföring, försäljning och byggnation av monteringsfärdiga småhus. Dessa marknadsförs genom varumärket Götenehus.

Kvalitetsmedvetna kunder med höga krav

Målgruppen för våra villor och fritidshus är primärt skolbarnshushåll. Våra kunder är kvalitetsmedvetna med höga krav på design, trygghet och standard. Kunder som uppskattar genomtänkt estetik, nyskapande arkitektur samt funktionella och genomtänkta planlösningar. Villorna och fritidshusen marknadsförs och säljs via en väl etablerad säljkår med säljkontor på ett tjugotal orter i Sverige.

Marknaden för villorna är främst storstadsområden, kranskommuner och mellanstora kommuner. När det gäller fritidshus är marknaden kustområden, men även inlandet och fjällområden.

Brett produktutbud möter kundernas olika behov

Produktutbudet inom affärsområdet består av trettio villor och sju fritidshus. Husmodellerna sträcker sig från klassisk herrgårdsstil till modern kubism och ladhusarkitektur. Ett flertal av husen går att bygga digitalt i husbyggarverktyget ”Bygg Online”, där kunden kan göra olika exteriöra och interiöra val och tillval och se priset direkt.

Anpassningsbara hus ger flexibilitet

Våra kunder har stora möjligheter att anpassa sitt hus efter egna önskemål och tomtens förutsättningar. De kan till exempel välja på olika taktyper, fasadmaterial, färgsättningar och planlösningar.

Entreprenadformer

Villor och fritidshus säljs antingen som totalentreprenad eller som byggsats. Totalentreprenad innebär ett avtal för kunden och att Götenehus tar ansvar för hela byggprocessen. Vid köp av byggsats handlar kunden upp en entreprenad själv eller tillsammans med bolagets säljare.

Visningshus och tomter

Möblerade visningshus hjälper kunderna att få den rätta känslan och upplevelsen av ett Götenehus. På plats i ett av husen märks den genomtänkta arkitekturen och kunden kan uppleva den höga kvaliteten in i minsta detalj. Visningar både i Götenehus egna visningshus och i lånade kundhus erbjuds kontinuerligt.

En viktig faktor för försäljningen av villor och fritidshus är tillgång till tomtmark. På grund av den begränsade tillgången på kommunala tomter i storstadsregionerna erbjuder vi även tomter till potentiella kunder.

Länkar

www.gotenehus.se