Vårt affärsområde Fastighets­utveckling

Affärsområdet innefattar ägande, förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter genom bolaget Forshem Fastigheter. Affärsområdet Fastighetsutveckling innehåller också det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden som äger, förvaltar och utvecklar hyresbostäder.

Utveckling och förvaltning av fastigheter

Inom affärsområdet Fastighetsutveckling bedriver vi egen utveckling och förvaltning av fastigheter, dels i egen regi genom bolaget Forshem Fastigheter, dels genom vårt delägarskap i fastighetsbolaget Trähusstaden. Verksamheten innebär att äga, förvalta och utveckla bostäder och kommersiella fastigheter. Syftet är att förändra och utveckla fastigheternas användningsområden, sänka driftskostnader och arbeta med långsiktiga och stabila hyresgäster. Fastigheterna ska innehålla utvecklingsmöjligheter för bostäder för att samverka med Götenehus övriga verksamheter.

Forshem Fastigheter

Forshem Fastigheters verksamhet bedrivs i Västsverige i regionerna Skaraborg och Trestadsområdet med Skövde och Trollhättan som centralorter. Bolaget ägs och utvecklas av Götenehus Group som också har inlett samarbete med rådgivaren Newsec för affärsutvecklingen. Tillsammans kombineras Götenehus Groups lokala förankring och långa erfarenhet av bostadsutveckling med Newsecs breda erfarenhet av fastighets- och stadsutveckling. Genom Forshem Fastigheter vill vi bidra till ökad tillväxt och positiv samhällsutveckling i regionernas städer. Vi är därmed med och gör området till att bli en av de mest moderna och dynamiska regionerna inom hållbar boendemiljö och livskvalitet, mobilitet samt utbildning, forskning och utveckling.

Ytterligare information om Forshemfastigheter finns på www.forshemfastigheter.se

Fastighetsbolaget Trähusstaden

Vår långsiktiga förvaltning sker genom delägarskap i fastighetsbolaget Trähusstaden. Trähusstadens målsättning är att successivt bygga upp ett bestånd av nyproducerade bostäder bestående av hyresrätter, i huvudsak producerade av Götenehus.

Trähusstaden äger idag två bostadsområden; Parasollen och Staketet 1 i Skövdes stadsdel Trädgårdsstaden. Produktion av nya bostäder pågår i Sylörten 1, Askeslätt Lidköping.

Götenehus äger 50 procent av bolaget. Övriga 50 procent ägs av Julakoncernens fastighetsbolag, G&K Blanks Fastigheter AB.

Ytterligare information om Trähusstaden finns på www.trahusstaden.se