Vårt affärsområde Fastighets­utveckling

Affärsområdet innefattar ägande, förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter genom bolaget Forshem Fastigheter. Affärsområdet Fastighetsutveckling innehåller också det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden som äger, förvaltar och utvecklar hyresbostäder.

Utveckling och förvaltning av fastigheter

Inom affärsområdet Fastighetsutveckling bedriver vi egen utveckling och förvaltning av fastigheter, dels i egen regi genom bolaget Forshem Fastigheter, dels genom vårt delägarskap i fastighetsbolaget Trähusstaden. Verksamheten innebär att äga, förvalta och utveckla bostäder och kommersiella fastigheter. Syftet är att förändra och utveckla fastigheternas användningsområden, sänka driftskostnader och arbeta med långsiktiga och stabila hyresgäster. Fastigheterna ska innehålla utvecklingsmöjligheter för bostäder för att samverka med Götenehus övriga verksamheter.

Forshem Fastigheter

Forshem Fastigheters verksamhet bedrivs i Västsverige i regionerna Skaraborg och Trestadsområdet med Skövde och Trollhättan som centralorter. Bolaget ägs och utvecklas av Götenehus Group som också har inlett samarbete med rådgivaren Newsec för affärsutvecklingen. Tillsammans kombineras Götenehus Groups lokala förankring och långa erfarenhet av bostadsutveckling med Newsecs breda erfarenhet av fastighets- och stadsutveckling. Genom Forshem Fastigheter vill vi bidra till ökad tillväxt och positiv samhällsutveckling i regionernas städer. Vi är därmed med och gör området till att bli en av de mest moderna och dynamiska regionerna inom hållbar boendemiljö och livskvalitet, mobilitet samt utbildning, forskning och utveckling.

Fastighetsbestånd

Odenhuset
Trollhättan

Handelsfastighet i centrala Trollhättan med köpcentrum, kontor och parkering. Cirka 35 hyresgäster, bland andra Trafikverket, Systembolaget, en biograf, barnmorskemottagning samt butiker och restauranger. Fastigheten består också av parkeringshus med 470 parkeringsplatser för uthyrning och medger påbyggnadsmöjlighet av ca 130 lägenheter.
www.odenhuset.se 

Sylte Center
Trollhättan

Samhällsfastighet med flera stabila och långsiktiga hyresgäster som vårdcentral, folktandvård, apotek och ICA-butik. Uthyrningsbar yta uppgår till cirka 5 300 kvadratmeter. Fastigheten innefattar byggrätter på 12 000 kvadratmeter som möjliggör byggnation av minst 70 lägenheter de närmaste åren.
www.syltecenter.se

Vasaporten
Skövde

Handelsfastighet i centrala Skövde med butiker, kontor och parkering. Hyresgäster är bland annat Hemköp, Arbetsförmedlingen och en restaurang. Fastigheten består också av ett parkeringshus med 480 parkeringsplatser för uthyrning. Det pågår planarbete för framtida påbyggnad med bostäder.
www.vasaporten.se.

Trollet 9
Trollhättan

Kontorsfastighet i centrala Trollhättan som även innehåller apoteksverksamhet och butiker samt cirka 80 parkeringsplatser. De större lokalhyresgästerna är Djurfarmacian och Semcon tandvårdskliniker.

Diana 3 och 6
Trollhättan

Kontors- och bostadsfastighet i centrala Trollhättan med kontor, bostäder och restaurang. De större lokalhyresgästerna är Arbetsförmedlingen och Statens servicecenter. Fastigheten består även av 22 bostadslägenheter.

Fastighetsbolaget Trähusstaden

Vår långsiktiga förvaltning sker genom delägarskap i fastighetsbolaget Trähusstaden. Trähusstadens målsättning är att successivt bygga upp ett bestånd av nyproducerade bostäder bestående av hyresrätter, i huvudsak producerade av Götenehus.

Trähusstaden äger idag två bostadsområden; Parasollen och Staketet 1 i Skövdes stadsdel Trädgårdsstaden. Produktion av nya bostäder pågår i Sylörten 1, Askeslätt Lidköping.

Götenehus äger 50 procent av bolaget. Övriga 50 procent ägs av Julakoncernens fastighetsbolag, G&K Blanks Fastigheter AB.

Ytterligare information om Trähusstaden finns på www.trahusstaden.se 

SENASTE NYTT

Rapporter

Pressmeddelanden

Kommande händelser

Aktiekurs

… SEK

Uppdaterad

Börja prenumerera

Börja prenumerera på våra pressmeddelanden, årsredovisningar och delårsrapporter genom att fylla i namn och e-post nedan.

Ett oväntat fel har inträffat! Försök igen senare.

Tack! Vi kommer nu skapa din prenumeration.