Om oss

Vi är stolta över att vara en del av samhällsutvecklingen. Runt om i landet utvecklas och byggs villor, fritidshus, bostadsområden samt kommersiella fastigheter där människor trivs och lever sina liv, nu och i framtiden.

Vi utvecklar fastigheter och bostäder där människor trivs att arbeta och leva

Götenehus Group är en etablerad aktör med en unik position på den svenska fastighets- och bostadsmarknaden. I koncernen ingår varumärkena Forshem Fastigheter, Trähusstaden, Götenehus och Götenehus Bostad.

MÅL

Vi vill bedriva en hållbar och lönsam verksamhet genom att vara en attraktiv och utvecklande arbetsgivare och ha branschens nöjdaste kunder.

VISION

Vi ska tillhöra marknadsledarna när det gäller projektering, byggnation och utveckling av hus, bostadsområden och kommersiella fastigheter i Sverige. Vi ska ligga i framkant inom utveckling och design samt vara top of mind hos kunder och intressenter.

KÄRNVÄRDEN

Våra bolags verksamhet och kunderbjudande ska präglas av kärnvärdena trygghet, kvalitet och nytänkande. Tillsammans ska vi vara lönsamma och ha en god tillväxt.

AFFÄRSIDÉ

Vår affärsidé är att med fokus på den svenska marknaden utveckla och bygga hållbara boenden och miljöer.

Andreas Gustafsson, VD och koncernchef