Vår verksamhet

Vi är en väletablerad aktör som har en unik position på den svenska fastighets- och bostadsmarknaden med fokus på fastighetsutveckling, bostadsutveckling och småhusverksamhet. Vår verksamhet bedrivs under varumärkena Forshem Fastigheter, Trähusstaden, Götenehus och Götenehus Bostad.

Affärsområde Fastighets­utveckling

Affärsområdet Fastighetsutveckling innefattar dels förvaltning av fastigheter i egen regi, dels vårt delägarskap i fastighetsbolaget Trähusstaden.

Affärsområde Bostads­utveckling

Affärsområdet Bostadsutveckling utvecklar, projekterar, säljer och bygger bostäder på egen eller annans mark. Verksamheten bedrivs från våra kontor i Götene, Lund, Göteborg och Stockholm.

Affärsområde Villor och fritidshus

Affärsområdet Villor och fritidshus erbjuder byggnation av villor och fritidshus, och arbetar med marknadsföring och försäljning av dessa.