Hållbara bostäder – vi tänker på morgon­dagen

Vår helhetssyn på miljö, människor och samhällsutveckling vägleder hela vår verksamhet, från det lilla till det stora.

Vi bygger klimatsmart i trä och arbetar aktivt med social hållbarhet både vad gäller omgivning, samhällsfrågor och personal.

Helena Ekman, HR- och hållbarhetschef

Hållbart byggande

Vi bygger hus i trä, det enda helt förnybara byggnadsmaterialet och en förnybar resurs vi kan bruka utan att påverka tillgången för framtida generationer. Trä binder koldioxid under hela sin livstid, vilket gör trä till ett utmärkt val.

Hållbart boende

Vi vill bidra till ett långsiktigt hållbart boende och arbetar ständigt med att utveckla våra hus och bostadsområden på ett pålitligt, ansvarstagande och etiskt sätt. Vår målsättning är att skapa bekväma, trivsamma och sunda hem och attraktiva bostadsområden.

Hållbart samhälle

Vi tar långsiktigt ansvar för de boendemiljöer vi bygger och skapar bostadsområden där människor trivs att leva. Och vi skapar hem för alla, från landsbygd till storstad och i många olika boendeformer.

Hållbara arbets­platser

Våra bolag är delar av den företagskultur som finns i den lilla orten Götene. Här är vi med och skapar arbetstillfällen för både kollektivarbetare och tjänstemän. Det ger unga möjlighet att bo kvar eller komma tillbaka efter utbildning i storstaden.

Hållbar utveckling

Inom Götenehus Group låter vi FN:s globala Agenda 2030 löpa som en röd tråd genom vårt hållbarhetsarbete. Det innebär att synsättet genomsyrar vår verksamhet från det lilla till det stora och fungerar som drivkraft också inom vårt utvecklings- och innovationsarbete.

Hållbarhets­redovisning

Vi tar hänsyn till miljö och hållbarhet under hela processens gång, från den lilla granplantan, till avverkningen, den kloka arkitekturen, de noga formade trämaterialen av certifierat trä, de hållbara konstruktionerna, de naturliga materialvalen av hög kvalitet och filosofin att våra hus och områden är byggda för att hålla i generationer.