Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2020 består av Erik Hemberg, Ulf Runmarker och Thomas Öster som representanter för de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar ingå i valberedningen.

Valberedningens ordförande är Thomas Öster, utsedd av valberedningen.

Valberedningen representerar tillsammans cirka 64 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2020:

  • Val av ordförande vid årsstämma.
  • Antal ledamöter i styrelsen.
  • Val av ledamöter och ordförande i styrelsen.
  • Arvode till styrelseledamöter och ordförande samt ersättning för kommittéarbete.
  • Val av revisor.
  • Arvode till revisor.

Årsstämman i Götenehus Group AB kommer att hållas tisdagen den 28 april 2020 på bolagets huvudkontor i Götene.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Götenehus Group AB:s valberedning kan skicka e-post till valberedning@gotenehus.com rubrik ”Till Valberedningen” eller brev till Götenehus Group AB, Box 17, 533 21 Götene, märkt ”Till Valberedningen”, senast 17 januari 2020.