Valberedning

Årsstämman utser en valberedning som har till uppgift att föreslå val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvoden till dessa, ordförande på årsstämma samt förslag till revisorer och arvode till dessa.

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av Erik Hemberg, Kent Molin och Claes Hansson som representanter för de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar ingå i valberedningen.

Valberedningens ordförande är Erik Hemberg, utsedd av valberedningen.

Valberedningen representerar tillsammans cirka 76 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2023:

  • Val av ordförande vid årsstämman
  • Antal ledamöter i styrelsen.
  • Val av ledamöter och ordförande i styrelsen.
  • Arvode till styrelseledamöter och ordförande samt ersättning för kommittéarbete.
  • Val av revisorer.
  • Arvode till revisorer.

Årsstämman i Götenehus Group AB kommer att hållas torsdagen den 11 maj 2023 på bolagets huvudkontor i Götene.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Götenehus Group AB:s valberedning kan skicka e-post till valberedning@gotenehus.com rubrik ”Till Valberedningen” eller brev till Götenehus Group AB, Box 17, 533 21 Götene, märkt ”Till Valberedningen”, senast 17 januari 2023.

SENASTE NYTT

Rapporter

Pressmeddelanden

Kommande händelser

Aktiekurs

… SEK

Uppdaterad

Börja prenumerera

Börja prenumerera på våra pressmeddelanden, årsredovisningar och delårsrapporter genom att fylla i namn och e-post nedan.

Ett oväntat fel har inträffat! Försök igen senare.

Tack! Vi kommer nu skapa din prenumeration.