Affärsområde Projektutveckling

Verksamheten inom affärsområdet Projektutveckling består i huvudsak av projektutveckling av gruppbyggda småhus, flerfamiljshus och vårdbostäder. Götenehus är också entreprenör och projekterar samt bygger bostadsprojekt till andra professionella byggherrar.

Marknaden är geografiskt uppdelad i regionerna Skaraborg, Göteborg inklusive övriga Västra Götaland, Stockholm och Skåne.

I affärsområdet ingår även bolaget Swebostad AB som förvärvades i februari 2019. Swebostad bedriver projektutveckling av bostäder. Verksamheten bedrivs i huvudsak i västra Sverige. Swebostads fokus är främst egenutvecklade radhus och mindre lägenhetsprojekt. Bolaget kompletterar koncernens verksamhet inom projektutveckling.

Den vanligaste produkten inom Götenehus projektutveckling har i flera år varit grupphus i form av friliggande småhus, radhus och kedjehus. Även olika typer av vårdbostäder som LSS-boenden och äldreboenden förekommer.

Den strategiska inriktningen de senaste åren har varit att fortsätta med projektutveckling av småhus men att också komplettera och bredda verksamheten med projektutveckling av flerfamiljshus.

Under 2018 färdigställdes koncernens nya fabrik för industriell volymhusproduktion. I fabriken produceras färdiga bostadsvolymer som kan kombineras på olika sätt. Produkterna innefattar både flerfamiljshus och grupphus för fristående småhus, radhus eller kedjehus och är i första hand avsedda för affärsområdet Projektutveckling.

Läs mer: Götenehus AB Projektutveckling
Läs mer: Swebostad