Vårt affärsområde Fastighetsutveckling

Affärsområdet Fastighetsutveckling innefattar dels förvaltning och fastigheter i egen regi, dels vårt delägarskap i fastighetsbolaget Trähusstaden.

Fastighetsutveckling

Inom affärsområdet Fastighetsutveckling bedriver vi egen utveckling och förvaltning av fastigheter. Verksamheten innebär att äga, förvalta och utveckla bostads- och samhällsfastigheter. Syftet är att förändra och utveckla fastigheternas användningsområden, sänka driftskostnader och arbeta med långsiktiga och stabila hyresgäster. Fastigheterna ska innehålla utvecklingsmöjligheter för bostäder för att samverka med Götenehus övriga verksamheter.

Beståndet består i dagsläget av en samhällsfastighet med bostadsbyggrätter i Trollhättan.

Trähusstaden

Vår långsiktiga förvaltning sker genom delägarskap i fastighetsbolaget Trähusstaden. Trähusstadens målsättning är att successivt bygga upp ett bestånd av nyproducerade bostäder bestående av hyresrätter, i huvudsak producerade av Götenehus.

Trähusstaden äger och förvaltar idag fastigheter med drygt 100 lägenheter i Skövde. Nya bostadsområden planeras på flera orter. Götenehus äger 50 procent av bolaget. Övriga 50 procent ägs av Julakoncernens fastighetsbolag, G&K Blanks Fastigheter AB.

Länkar

www.trahusstaden.se

SENASTE NYTT

Rapporter

Pressmeddelanden

Kommande händelser

Aktiekurs

… SEK

Uppdaterad