Vårt affärsområde Projekt­utveckling

Affärsområdet Projektutveckling utvecklar, projekterar, säljer och bygger bostäder på egen eller annans mark, genom våra varumärken Götenehus och Swebostad. Verksamheten bedrivs från våra kontor i Götene, Lund, Göteborg och Stockholm och är uppdelad i verksamhetsområdena Bostad och Bygg.

Verksamhets­område Bostad

Här utvecklar vi bostadsområden i egen regi, från markköp till nyckelfärdig bostad. Vi planerar och marknadsför bostäder och bostadsområden som därefter säljs via mäklare. När vi skapar nya bostadsområden sker det alltid med fokus på social medvetenhet och hållbarhet. Målet är att skapa en god samhörighet mellan den egna bostaden och det offentliga rummet.

För Götenehus handlar det om utveckling av bostadsområden enligt mottot ”inbyggd omtanke” där trygghet, kvalitet och nytänkande är viktiga ledord. Götenehus bygger bostadsrätter eller äganderätter i form av villor, radhus, parhus och flerbostadshus i egen regi. Produkterna är standardiserade men anpassas efter varje projekts förutsättningar. För Swebostad gäller mottot ”råd att leva” och fokus är att kunderna ska uppleva mycket boende för pengarna. Projekten ska ske med snabba och effektiva processer i alla led. Swebostads radhus och flerbostadshus är konceptualiserade och byggs i egen regi som bostadsrätter.

Verksamhets­område Bygg

Inom det här verksamhetsområdet uppför vi bostadsområden för verksamhetsområdet Bostad, men även för beställare med egna resurser i form av projekt- och byggledare och för systerbolaget Götenehus Entreprenad AB. Flera av de projekt som uppförs byggs av fristående entreprenörer som arbetar i långsiktigt partnerskap med Götenehus eller Swebostad. Arbetet med professionella beställare utförs i första hand genom långsiktiga och strategiska samarbeten.

Verksamheten inom affärsområdet Projektutveckling består i huvudsak av projektutveckling av gruppbyggda småhus, flerfamiljshus och vårdbostäder. Götenehus är också entreprenör och projekterar samt bygger bostadsprojekt till andra professionella byggherrar.

Produktbredd ger flexibilitet

Tack vare färdigställandet av vår fabrik för industriell volymhusproduktion, har vi idag en utökad produktbredd. Våra två byggsystem planelement och volymelement kompletterar varandra och ger oss en värdefull flexibilitet. Nu har vi möjlighet att erbjuda flerbostadshus som komplement till friliggande småhus, radhus och kedjehus, men även olika typer av vårdbostäder som LSS-boenden och äldreboenden.

Investerar i utvecklingsbar mark

Vi investerar kontinuerligt i utvecklingsbar mark för framtida produktion. Idag är markinnehavet i balans med omfattningen av vår verksamhet, men det behöver utökas på längre sikt. Nya områden initieras löpande, som ersättning för de som exploateras. Koncernens byggrättsportfölj omfattar dels byggrätter på egen mark men också byggrätter som disponeras genom villkorade förvärv eller samarbetsavtal.

Länkar

www.gotenehus.se/bostadsomraden
www.swebostad.se

ANDRA AFFÄRSOMRÅDEN

SENASTE NYTT

Rapporter

Pressmeddelanden

Kommande händelser

Aktiekurs

… SEK

Uppdaterad