Vårt affärsområde Styckehus

Affärsområdet Styckehus erbjuder byggnation av villor och fritidshus, och arbetar med marknadsföring och försäljning av dessa.

Marknad för villor och fritidshus

Både villor och fritidshus marknadsförs och säljs genom en etablerad säljkår med säljkontor runt om i Sverige. Utifrån kundens önskemål och förväntningar, och med hänsyn tagen till tomtens karaktär och kvaliteter som utsikt, ljusflöde, funktion och struktur, hjälper säljarna till att utforma det slutliga kundhuset.

Villornas marknad är främst storstadsområden, kranskommuner och mindre eller mellanstora kommuner. När det gäller fritidshusen är marknaden kustområden, men även inlandet och fjällområden.

Brett produktutbud för olika behov

Götenehus styckehus är idag indelade i Katalog Bas, Katalog Plus, Pakethus och Specialhus. Basen är kataloghusen med sin höga standard, och här erbjuds kunden tillval och möjlighet till förändringar för att kunna skapa sitt eget drömhus.

Pakethusen är ett koncept där Götenehus arkitekter paketerat de olika möjliga tillvalen för att skapa en smidig och rationell process för kunden. Kunden erbjuds samma höga standard som i kataloghusen, men med färre och enklare tillval, kortare leveranstid och ett attraktivt pris. Alla pakethus går dessutom att bygga digitalt i husbyggarverktyget ”Bygg Online” där kunden kan göra olika exteriöra och interiöra val och tillval och se priset direkt. Specialhus erbjuder specialritade arkitekthus helt utformade efter kundens önskemål.

Våra villor och fritidshus säljs till största delen som totalentreprenad, vilket innebär ett avtal för kunden och att Götenehus tar ansvar för hela byggprocessen. Men det förekommer även leveranser av byggsatser där kunden själv eller tillsammans med bolagets säljare handlar upp en entreprenad. Våra arkitekter utvecklar regelbundet både befintliga och nya husmodeller. Vi vänder oss till en kvalitetsmedveten kund med höga krav på design, trygghet och servicenivå. En kund som uppskattar genomtänkt estetik, nyskapande arkitektur och god planlösning.

Visningshus och tomtmark

Huskunderna får möjlighet att besöka våra möblerade visningshus för att uppleva känslan av en villa eller fritidshus från Götenehus. Det ger samtidigt förståelse för den genomtänkta arkitekturen och höga kvaliteten på våra styckehus.

En viktig faktor för försäljning av villor och fritidshus är tillgång till tomtmark. På grund av den begränsade tillgången på kommunala tomter i storstadsregionerna, arbetar vi aktivt med att erbjuda tomter till potentiella kunder.

Länkar

www.gotenehus.se

ANDRA AFFÄRSOMRÅDEN

SENASTE NYTT

Rapporter

Pressmeddelanden

Kommande händelser

Aktiekurs

… SEK

Uppdaterad