Samset
Pressmeddelande

60 radhus planeras i västra Jönköping

Naturnära Samset, direkt väster om Jönköpings stadspark, får 60–70 nya radhus och parhus i trä. Inflyttningen sker redan 2023. Bakom planerna står bostadsutvecklaren Götenehus som har köpt marken av HSB Göta.
– Jönköping är i en spännande fas med stark tillväxt. Här vill vi gärna bidra med våra olika trähus. Nu startar vi på Samset. Förhoppningsvis kan vi bidra med många fler av våra hus i regionen, säger Andreas Gustafsson, vd Götenehus.


På Samsets ängar möts Tobias Lorentzon, affärsutvecklingschef Götenehus tillsammans med Reine Johansson, vd HSB Göta och Andreas Gustafsson, vd Götenehus.

Fyra kilometer väster om Jönköpings centrum, finns området Samset som gränsar till öppna ängsmarker och är nära ett naturreservat. Här finns sedan 20 år flera områden med villor och småhus.

När kommunen nu öppnat för fler radhus och parhus på Samset, fick bostadsutvecklaren Götenehus upp ögonen för området.

– Eftersom vi på Götenehus har radhus och parhus i trä som en av våra specialiteter var det naturligt att vi ville utveckla det nya bostadsområdet säger Andreas Gustafsson, vd Götenehus.

På Samset vill Götenehus bygga 60–70 radhus och parhus. Framför allt kommer bostäderna erbjudas som bostadsrätter. Eftersom området är väl utvecklat när det gäller vägar och infrastruktur, förväntar sig Götenehus att utvecklingen av området kan starta omgående.

På HSB Göta är man nöjd med att Götenehus fullföljer bostadsutvecklingen av Samset.

HSB Göta har under flera år uppfört många nya bostäder på Samset. Vi bygger ytterligare en etapp med 19 villor men avrundar där till förmån för vår kärnverksamhet som är att bygga bostadsrätter i flerbostadshus, säger Reine Johansson vd HSB Göta.

Närmaste kvartalen kommer Götenehus mer i detalj utveckla planerna för Samset.

– Under sommaren och hösten börjar vi rita och mer exakt planera för Samset. De första visningarna och försäljningen börjar under första kvartalet 2022. Spaden i marken planeras till kvartal fyra 2022. Och inflyttningen sker redan i slutet av 2023, säger Tobias Lorentzon, affärsutvecklingschef Götenehus.

För mer information vänligen kontakta:
Andreas Gustafsson, vd, Götenehus AB, tel. 0722-41 21 15,  andreas.gustafsson@gotenehus.se

Tobias Lorentzon, affärsutvecklingschef, Götenehus AB, tel. 0725-30 15 05, tobias.lorentzon@gotenehus.s

Götenehus Group är en etablerad aktör på den svenska bostadsmarknaden där koncernen bedriver bostadsutveckling och småhusverksamhet genom varumärkena Götenehus, VärsåsVillan och Swebostad. Verksamheten omfattar utveckling av nya bostadsområden samt försäljning och uppförande av industriellt producerade bostäder av trä. Koncernen bedriver också långsiktig förvaltning av bostäder genom det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden Sverige AB. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.gotenehusgroup.se.

SENASTE NYTT