Götenehus Bara backar tio i topp gatuvy
Pressmeddelande

Andra plats för Götenehus bostadsprojekt Bara backar i nationell NKI-mätning

På fredagens NKI-seminarium för Sveriges bostadsutvecklare och småhusleverantörer presenterade Prognoscentret de företag som har högst kundnöjdhet i branschen. I kategorin ”Bästa bostadsprojekt” kammade Götenehus sluttningshus i Bara backar, Svedala, hem en välförtjänt andraplats med ett NKI-värde på 89.

– Det är fantastiskt roligt att Götenehus kunder i Bara är nöjda med sina sluttningshus säger Tobias Forslund, projektutvecklingschef Götenehus AB. Professionellt kundbemötande är en av faktorerna som bidragit till det höga NKI-värdet, men också kvaliteten på husen. Jag vill ge en stor eloge till vårt team i Skåne som har tagit hand om kunderna på ett förträffligt sätt. Vi har jobbat hårt med detaljplanen för Bara backar i över 10 års tid, så det är extra roligt att det äntligen ger resultat.

Bara backar är ett exploateringsområde i västra delen av Bara som planeras för totalt 240 bostäder i form av friliggande bebyggelse, radhus, kedjehus och låga flerbostadshus. Götenehus har i första etappen byggt 18 suterränghus med inflyttning under sommaren 2021. I kommande etapper planeras ytterligare 32 radhus och friliggande hus med preliminär byggstart under 2023.

Prognoscentrets NKI-undersökning har genomförts i samarbete med branschens aktörer och bygger på cirka 13 000 svar från köpare av nyproducerade bostäder och småhus under 2021. Undersökningen omfattar cirka 65 företag. Prognoscentrets branschmätning följer allmän praxis inom nöjdhetsmätningar och resultaten är därmed jämförbara med NKI-värden från t ex Svensk Kvalitetsindex. NKI är en sammanvägning av tre frågor som besvaras på en tio-gradig skala. Resultatet omräknas till ett index mellan 0 och 100. Värden mellan 65 och 75 innebär medelgod kundnöjdhet.

För mer information vänligen kontakta:
Tobias Forslund, projektutvecklingschef Götenehus AB, 0511-34 56 52, tobias.forslund@gotenehus.se

Götenehus Group är en etablerad aktör på den svenska bostadsmarknaden där koncernen bedriver bostadsutveckling och småhusverksamhet genom varumärkena Götenehus och Swebostad. Verksamheten omfattar utveckling av nya bostadsområden samt försäljning och uppförande av industriellt producerade bostäder av trä. Koncernen bedriver också långsiktig förvaltning av bostäder genom det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden Sverige AB. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehusgroup.se

SENASTE NYTT