Pressmeddelande

Andreas Gustafsson ny VD och koncernchef för Götenehus

Andreas Gustafsson har utsetts till ny VD och koncernchef för Götenehus Group AB. Han tillträder tjänsten den 8 maj 2019. Andreas Gustafsson efterträder Claes Hansson som varit VD sedan 2006 och som är föreslagen att väljas till ny ordförande i styrelsen vid Götenehus årsstämma den 7 maj 2019.

Andreas Gustafsson, född 1978, har varit VD för, det av Götenehus nyligen förvärvade, Swebostad AB sedan 2018. Dessförinnan har han varit chef för Götenehus affärsområde Projektutveckling samt arbetat med projektutveckling av bostäder inom Peab.

-Det är mycket glädjande att Andreas Gustafsson har tackat ja till rollen som ny VD och koncernchef. Han har en gedigen bakgrund och kan vår verksamhet väl, vilket gör honom mycket lämpad för rollen, säger Nils-Erik Danielsson, styrelseordförande i Götenehus.

Götene den 26 april 2019
Götenehus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nils-Erik Danielsson, styrelseordförande i Götenehus Group AB, 0708-94 61 01, negrowth@outlook.com.
Claes Hansson, VD och koncernchef Götenehus Group AB, 0511-34 53 04,
0708-35 09 68, claes.hansson@gotenehus.se 

 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Götenehus Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2019 kl 09.00.

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus och VärsåsVillan en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehus.com.

SENASTE NYTT