Pressmeddelande

Angående det offentliga budet från EHF AB

EHF AB (”EHF”), som är huvudägare i Götenehus Group AB (publ) (”Götenehus”), har idag den 16 november 2023 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Götenehus att förvärva samtliga utestående aktier i Götenehus (”Erbjudandet”). EHF erbjuder 3,25 kronor kontant för varje aktie i Götenehus oavsett aktieslag. Götenehus B-aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Erbjudandet värderar Götenehus till totalt cirka 398 miljoner kronor. Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 17 november 2023 och avslutas omkring den 15 december 2023. EHF uppställer inga villkor för Erbjudandets fullföljande.

Med anledning av Erbjudandet har styrelsen för Götenehus bildat en oberoende budkommitté som består av styrelseledamöterna Anna Hernefrid, Marcus Westdahl och Fabian Dahl. Styrelseledamöterna Erik Hemberg och Johan Carlberg har intressekonflikt enligt punkten II.18 i Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar och får av det skälet inte delta i Bolagets handläggning av frågor relaterade till Erbjudandet. Övriga styrelseledamöter Johan Skarp och Magnus Andersson, vilka är fackliga representanter, har meddelat att de valt att avstå från deltagande i styrelsens handläggning i frågor relaterade till Erbjudandet.

Budkommittén kommer att uttala sig om Erbjudandet senast två veckor före utgången av acceptfristen för Erbjudandet och kommer även att inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande (fairness opinion) från oberoende expertis inom samma tid i enlighet med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings Takeoverregler för vissa handelsplattformar.

Budkommittén har anlitat Born Advokater som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till EHF:s erbjudandehandling som offentliggörs idag och som hålls tillgänglig på EHF:s hemsida www.ehfab.se.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Gustafsson, VD och koncernchef Götenehus Group AB
072-241 21 15,
andreas.gustafsson@gotenehus.se

Fabian Dahl, styrelseledamot och representant för budkommittén i Götenehus Group AB
076-104 20 20, dahlfabian@gmail.com

_________________________________________________________________________________

Götenehus Group är en etablerad aktör med en unik position på den svenska fastighets- och bostadsmarknaden där koncernen bedriver fastighetsutveckling, bostadsutveckling och småhusverksamhet. Verksamheten bedrivs under varumärkena Forshem Fastigheter, Trähusstaden samt Götenehus. Götenehus Groups B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Läs mer på gotenehusgroup.se.

 

 

SENASTE NYTT