Pressmeddelande

Anna Ström lämnar som CFO i Götenehus

Anna Ström kommer att sluta sin tjänst som CFO i Götenehus-koncernen. Anna Ström går vidare till en annan anställning och lämnar Götenehus 2018-02-14.
 
Götene den 15 december 2017
Götenehus Group AB (publ)
 
 
För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.
 
 
Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus och VärsåsVillan en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Läs mer på www.gotenehus.se.

SENASTE NYTT