Pressmeddelande

Avnotering av B-aktierna i Götenehus: sista handelsdag 11 januari 2024

Enligt beslut av Nasdaq Stockholm efter ansökan av styrelsen för Götenehus Group AB (publ) kommer B-aktierna i Götenehus att avnoteras från Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel blir den 11 januari 2024.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Gustafsson, VD och koncernchef i Götenehus Group AB

telefon 0511-34 53 10, 072-241 21 15, andreas.gustafsson@gotenehus.se

 

Mattias Larsson, CFO Götenehus Group AB

telefon 0511-34 53 14, 070-092 92 70, mattias.larsson@gotenehus.se

 

_________________________________________________________________________________

Götenehus Group är en etablerad aktör med en unik position på den svenska fastighets- och bostadsmarknaden där koncernen bedriver fastighetsutveckling, bostadsutveckling och småhusverksamhet. Verksamheten bedrivs under varumärkena Forshem Fastigheter, Trähusstaden samt Götenehus. Götenehus Groups B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB. Läs mer på gotenehusgroup.se.

SENASTE NYTT