Nordskog 2 Götenehus_Swebostad
Pressmeddelande

Ett 30-tal nya bostäder planeras i Källby

Källby är en attraktiv boendeort genom sitt natursköna läge nära Vänern med Kinnekulle samt närheten till Götene tätort. Här avser Götenehus och Swebostad genom ett intentionsavtal med Götene kommun att förvärva markområdet Nordskog 2 med en total yta på 17 705 kvm.

Götenehus och Swebostad planerar totalt 33 bostäder fördelat på åtta friliggande villor, sex enplansradhus, tolv tvåplansradhus samt sju friliggande tvåplanshus med carport. Upplåtelseformen kommer att vara både äganderätter och bostadsrätter.

Sedan några år tillbaka har en utbyggnad av Nordskog påbörjats norrut. Nordskog 2 är den del av Nordskog som ligger närmast Källbys centrala delar och gränsar mot befintlig fritidshusbebyggelse.

− Vi är mycket glada över att få vara med och utveckla Källby. Efterfrågan är stor på bostäder i Källby och framförallt inom det planerade Nordskogsområdet genom det sjö- och naturnära läget säger Tobias Lorentzon affärsutvecklingschef på Götenehus.

Säljstart planeras preliminärt till 2023.

Läs mer om bostäderna på; www.gotenehus.se/nordskog och www.swebostad.se/nordskog-etapp-2

 

För mer information vänligen kontakta:

Tobias Lorentzon, affärsutvecklingschef, Götenehus AB, tel. 0725-30 15 05, tobias.lorentzon@gotenehus.se

Tobias Forslund, tf projektutvecklingschef Swebostad AB, tel. 0732-75 14 90, tobias.forslund@gotenehus.se

 

Götenehus Group är en etablerad aktör på den svenska bostadsmarknaden där koncernen bedriver bostadsutveckling och småhusverksamhet genom varumärkena Götenehus, VärsåsVillan och Swebostad. Verksamheten omfattar utveckling av nya bostadsområden samt försäljning och uppförande av industriellt producerade bostäder av trä. Koncernen bedriver också långsiktig förvaltning av bostäder genom det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden Sverige AB. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.gotenehusgroup.se.

SENASTE NYTT