Pressmeddelande

Extra bolagsstämma Götenehus Group AB 2022

På den extra bolagsstämman som hölls i Götenehus Group AB måndagen den 31 januari 2022 godkändes i enlighet med styrelsens förslag nedanstående tre närståendetransak-tioner. Transaktionerna genomförs av bolag som ingår i koncernen Götenehus Group AB och av bolag som ingår i koncernen Erik Hemberg Fastighets AB.

Förvärv av 30,1 procent av aktierna i Trähusstaden Sverige AB

Götenehus Group AB har ingått avtal med Erik Hemberg Fastighets AB om att förvärva 30,1 procent av aktierna i fastighetsbolaget Trähusstaden Sverige AB (Trähusstaden).

 

Köpeskillingen för aktierna Trähusstaden Sverige AB uppgår till 13 424 000 kronor och är baserad på marknadsvärdet av bolagets fastighetsinnehav och pågående och planerade fastighetsprojekt. Tillträdesdagen för förvärvet av aktierna i Trähusstaden Sverige AB är den 1 februari 2022.

 

Förvärv av samtliga aktier i Sylte Centrum AB   

Forshem Fastighet Holding AB, som är ett helägt dotterbolag till Götenehus Group AB, har ingått avtal med EHF Holding AB, som är ett helägt dotterbolag till Erik Hemberg Fastighets AB, om att förvärva samtliga aktier i Sylte Centrum AB.

 

Köpeskillingen för aktierna i Sylte Centrum AB uppgår till 49 110 923 kronor och är baserad på marknadsvärdet av bolagets fastighetsinnehav. Tillträdesdagen för förvärvet av aktierna i Sylte Centrum AB är den 1 februari 2022.

 

Försäljning av samtliga aktier i Kampenhof Fastighets AB

Götenehus AB, som är ett helägt dotterbolag till Götenehus Group AB, har ingått avtal med Erik Hemberg Fastighets AB om att sälja samtliga aktier i Kampenhof Fastighets AB.

 

Köpeskillingen för aktierna i Kampenhof Fastighets AB uppgår till 33 187 000 kronor och är baserad på marknadsvärdet av bolagets fastighetsinnehav. Tillträdesdagen för försäljningen av aktierna i Kampenhof Fastighets AB är den 1 februari 2022.

Götene den 31 januari 2022

Götenehus Group AB (publ)

 

För ytterligare upplysningar kontakta Andreas Gustafsson, VD och koncernchef Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 10, 072-241 21 15, andreas.gustafsson@gotenehus.se.
  

Götenehus Group är en etablerad aktör på den svenska bostadsmarknaden där koncernen bedriver bostadsutveckling och småhusverksamhet genom varumärkena Götenehus och Swebostad. Verksamheten omfattar utveckling av nya bostadsområden samt försäljning och uppförande av industriellt producerade bostäder av trä. Koncernen bedriver också långsiktig förvaltning av bostäder genom det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden Sverige AB. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehusgroup.se.

SENASTE NYTT