Pressmeddelande

Götenehus ansöker om avnotering och kommer att kalla till extra bolagsstämma

Efter utgången av den initiala acceptfristen den 15 december 2023 i det offentliga uppköpserbjudandet från EHF AB (”EHF”) avseende Götenehus Group AB (publ) (”Götenehus”) offentliggjorde EHF den 19 december att EHF kontrollerar mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Götenehus och avser att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier i Götenehus.

Styrelsen för Götenehus har, på begäran av EHF, beslutat att ansöka om avnotering av Götenehus B-aktier från Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel i Götenehus B-aktier vid Nasdaq First North Growth Market kommer att meddelas efter att Götenehus erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq.

På begäran av EHF kommer styrelsen för Götenehus vidare att utfärda kallelse till extra bolagsstämma att hållas den 15 januari 2024, för val av ny styrelse. Kallelse kommer att offentliggöras separat.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Gustafsson, VD och koncernchef i Götenehus Group AB

telefon 0511-34 53 10, 072-241 21 15, andreas.gustafsson@gotenehus.se

 

Mattias Larsson, CFO Götenehus Group AB

telefon 0511-34 53 14, 070-092 92 70, mattias.larsson@gotenehus.se

 

_________________________________________________________________________________

Götenehus Group är en etablerad aktör med en unik position på den svenska fastighets- och bostadsmarknaden där koncernen bedriver fastighetsutveckling, bostadsutveckling och småhusverksamhet. Verksamheten bedrivs under varumärkena Forshem Fastigheter, Trähusstaden samt Götenehus. Götenehus Groups B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB. Läs mer på gotenehusgroup.se.

SENASTE NYTT