Riksten 2020-04-15 3D Nord Visualisering Web - 0004
Pressmeddelande

Götenehus bygger bostäder åt SHH Bostad AB

I Riksten, Botkyrka kommun kommer SHH att uppföra 54 bostäder i Brf Kaptenen. Nu står det klart att det blir Götenehus AB som får uppdraget att bygga bostäderna.

I stadsdelen som är belägen söder om Tullinge pågår en betydande utveckling av området, där nya bostäder, arbetsplatser samt skolverksamheter växer fram. Här kommer 54 välplanerade bostadsrättslägenheter att uppföras. Det har varit ett stort intresse för projektet nära Stockholms city och inflyttning planeras att ske från och med slutet av 2021 till och med våren 2022.

Vi valde Götenehus eftersom de är en väletablerad svensk trähusentreprenör och vi är hittills mycket nöjda med samarbetet, säger Oscar Raud, Projektutvecklare SHH Bostad.

Karolin Strandhag, KAM B2B på Götenehus är glad över att valet av byggentreprenör föll på Götenehus och instämmer i det goda samarbetet och hoppas på ett långsiktigt sådant.
– Vi har lång erfarenhet av liknande projekt och ser fram emot att kunna lämna över dessa fina bostäder till bostadsrättsföreningen.

 

För mer information vänligen kontakta:

Karolin Strandhag, Projektutvecklare Götenehus AB, tel. 0511-34 53 08, 0708-79 69 85, karolin.strandhag@gotenehus.se 
Oscar Raud, Projektutvecklare, tel 070-754 32 07, or@shhbostad.se

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus, VärsåsVillan och Swebostad en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehusgroup.se.

SENASTE NYTT