Badtunnan rendering
Pressmeddelande

Götenehus bygger friköpta radhus i Trädgårdsstaden etapp 3 i Skövde!

Nu är Skövde kommuns markanvisningstävling för etapp 3 i Trädgårdsstaden avgjord. Markanvisning för kvarteret Badtunnan tilldelades Götenehus AB som bedömdes ha den bästa helhetslösningen. ”Bebyggelsen har tydliga och enkla former med markerade entréer för vartannat radhus och en trevlig utemiljö med stora trädgårdar för varje hus” går det bland annat att läsa i motiveringen.

Götenehus vinnande förslag innehåller totalt 17 radhus i två plan uppdelade i tre huskroppar. En länga med sju bostäder på 110kvm och två längor med fem bostäder på 107kvm. Upplåtelseformen är äganderätt.

– Vår ambition med kvarteret Badtunnan är att skapa ett bostadsområde där gränsen mellan den offentliga rumsupplevelsen och de privata trädgårdarna är tydlig menar Karolin Strandhag, projektutvecklare på Götenehus AB. Husen kommer att placeras så nära gatan som möjligt, för att skapa stora härliga trädgårdar. De sammanhållna fasaderna bildar ett slutet gaturum med en tydlig avgränsning mellan privat och offentligt. Häckar används för att förtydliga avgränsning mellan kvarteret och allmänna ytor. Mellan huslängorna finns gemensamma parkeringsplatser, som skapar en luftighet i strukturen och en närhet till den privata parkeringen. Komplementbyggnader kommer att få låglutande gröna tak som bidar till en fördröjning av dagvattnet. För att de boende ska kunna bidra till ett mer hållbart samhälle kommer det även finnas möjlighet att anlägga solceller på taken. Säljstart är planerad till Q1-Q2 2020 avslutar Strandhag.

För mer information vänligen kontakta:

Karolin Strandhag, Projektutvecklare Götenehus AB, tel. 0511-34 53 08, 0708-79 69 85, karolin.strandhag@gotenehus.se

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus och VärsåsVillan en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden; Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Läs mer på www.gotenehus.se.

SENASTE NYTT