Pressmeddelande

Götenehus förvärvar ca 50 byggrätter i Limhamn, Malmö

Götenehus har träffat avtal med ett bolag inom Bonava-koncernen om att förvärva cirka 50 byggrätter i Malmö. Markområdet ligger i Elinegård som är en stadsdel i södra Malmö längs kanten av Malmös nyaste naturreservat, kalkbrottet i Limhamn.

Förvärvet sker genom en bolagsaffär. Den underliggande köpeskillingen för de förvärvade byggrätterna är 43 mkr. Tillträdesdag för affären är den 1 februari 2018.

Det finns en antagen detaljplan för fastigheterna, vilket innebär att byggrätterna i princip är byggbara vid förvärvet. Avsikten är att området ska bebyggas med cirka 50 radhus. Byggstart är beräknad att ske under 2019.

– Det är glädjande att vi har tecknat avtal med Bonava om förvärv av detta område. Limhamn är en mycket attraktiv del av Malmö och det känns väldigt bra att kunna förstärka både vår projektportfölj och vår position med detta fina projekt, säger Claes Hansson, VD och koncernchef i Götenehus Group AB.

Götene den 1 december 2017
Götenehus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Hansson, VD och koncernchef Götenehus Group AB, 0511-34 53 04,
0708-35 09 68, claes.hansson@gotenehus.se
  

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus och VärsåsVillan en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.gotenehus.se.

SENASTE NYTT