Götenehus Riksten Grändhuset
Pressmeddelande

Götenehus förvärvar mark för radhusområde i Rikstens friluftsstad, Botkyrka kommun

Genom avtal med Peab har Götenehus förvärvat mark i kvarteret Flygstationen 1 i populära Rikstens friluftsstad i Tullinge, Botkyrka kommun. Här kommer 43 radhus och parhus i bostadsrättsform att byggas.

Rikstens friluftsstad utvecklas till en levande stadsdel som växer med cirka 100 bostäder per år med varierande boendeformer. Totalt kommer cirka 3 500 bostäder att byggas fram till år 2032. En av grundtankarna med det nya kvarteret är en starkare integrering med naturen vilket medför att kvarteret planeras med parhus och större trädgårdar längst ut mot väster. Här kommer Götenehus att bygga rad- och parhus i två plan mellan 106–130 kvm. I den östra delen av kvarteret som angränsar till Vandrarvägen planeras stadsradhus i två plan om 106 kvm med uppdelade huskroppar och parkering emellan. Mitt i kvarteret planeras en gång och cykelväg som knyter ihop kvarteret med ”smitvägar” ut till naturen.

Vi är oerhört stolta över att få vara en del av den fortsatta utvecklingen och expansionen av Rikstens friluftsstad. Våra bostäder får direkt närhet till naturmark med sluttningar och ett böljande landskap säger Tobias Lorentzon, Affärsutvecklingschef på Götenehus. Vi ser en stor efterfrågan på radhus och parhus och tror att många som bor i lägenhet i området vill ta steget till ett större boende, fortsätter Lorentzon. Säljstart är planerad till hösten 2022.

För mer information vänligen kontakta:
Tobias Lorentzon, Affärsutvecklingschef, Götenehus AB, tel. 0725-30 15 05, tobias.lorentzon@gotenehus.se

 

Götenehus Group är en etablerad aktör på den svenska bostadsmarknaden där koncernen bedriver bostadsutveckling och småhusverksamhet genom varumärkena Götenehus och Swebostad. Verksamheten omfattar utveckling av nya bostadsområden samt försäljning och uppförande av industriellt producerade bostäder av trä. Koncernen bedriver också långsiktig förvaltning av bostäder genom det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden Sverige AB. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehusgroup.se

SENASTE NYTT