Illustrationsplan Rydebäck
Pressmeddelande

Götenehus förvärvar mark för radhusområde i Rydebäck, Helsingborg

I Månsgård, norr om Rydebäck planeras ett nytt bostadsområde med ett perfekt strategiskt läge. Bostadsområdet kommer att innehålla en blandning av fribyggartomter, flerbostadshus, kedjehus och radhus. Det är radhustomterna som Götenehus nu fått klartecken på att förvärva.


Illustrationsplan från kommunens detaljplan över Katslösa 18:1 och Rya 1:29. Götenehus planerade radhus är markerade.

Här planerar Götenehus bebyggelse av 51 radhus i två plan. Upplåtelseformen blir bostadsrätter med en storlek på 106 samt 113 kvm.Skånemark Exploatering AB som är säljare av markområdet, har tecknat exploateringsavtal med Helsingborgs kommun som kommer att bygga ut infrastruktur och allmänna anläggningar.

Det här är ett perfekt område för Götenehus bostäder. Centrum och skola bara ett stenkast bort och närhet till bad är stora kvaliteter. Området passar barnfamiljer men även äldre som uppskattar det centrala läget och bekvämligheten med att bo i bostadsrätt, säger Sofia Danås, Projekt- och affärsutvecklare på Götenehus.

Bygglov lämnas in i april och preliminär säljstart sker i augusti 2021.

För mer information vänligen kontakta:

Andreas Gustafsson, VD Götenehus AB, tel 0511-34 53 10, andreas.gustafsson@gotenehus.se
Sofia Danås, Projekt- och affärsutvecklare Götenehus AB, 046-16 11 85, sofia.danas@gotenehus.se

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus, VärsåsVillan och Swebostad en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehusgroup.se.

SENASTE NYTT