Pressmeddelande

Götenehus Group byter likviditetsgarant och Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)

Götenehus Group AB meddelar idag att man byter likviditetsgarant och Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank AB (publ).

Götenehus Group har avslutat uppdraget kring likviditetsgaranti med Erik Penser Bank AB och har utsett Carnegie Investment Bank AB (publ) som ny likviditetsgarant för företagets aktier som är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bytet av likviditetsgarant är i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk kring likviditetsgaranter.

I sin roll som likviditetsgarant ska Carnegie kontinuerligt sätta pris för Götenehus Group i enlighet med de vid var tid gällande minimikraven för likviditetsgaranter som följer av Nasdaq Stockholms regelverk. Syftet är att förbättra aktiens likviditet och att minska skillnaden (spreaden) mellan det köp- och säljpris som finns på marknaden.

Carnegies uppdrag som likviditetsgarant börjar den 30 november 2023.

Götenehus Group har även ingått avtal med Carnegie Investment Bank AB (publ) avseende tjänsten som Certified Adviser. Carnegie Investment Bank AB (publ) tillträder som Certified Adviser den 30 november 2023. Fram till dess kommer Erik Penser Bank AB att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Larsson, CFO Götenehus Group AB
070-092 92 70, mattias.larsson@gotenehus.se

 

________________________________________________________________________________

Götenehus Group är en etablerad aktör med en unik position på den svenska fastighets- och bostadsmarknaden där koncernen bedriver fastighetsutveckling, bostadsutveckling och småhusverksamhet. Verksamheten bedrivs under varumärkena Forshem Fastigheter, Trähusstaden samt Götenehus. Götenehus Groups B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Läs mer på gotenehusgroup.se.

 

SENASTE NYTT