Trollet 9
Pressmeddelande

Götenehus Group förvärvar två kommersiella fastigheter i Trollhättan

Götenehus Group fortsätter sin satsning på fastighetsutveckling och har idag tecknat avtal om förvärv av två kommersiella fastigheter i Trollhättan. Fastigheterna har ett överenskommet fastighetsvärde som uppgår till 161,4 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Säljare av fastigheterna är Fastighets AB Regio och köpare är Götenehus Group genom det helägda dotterbolaget Forshem Fastigheter.
 

 

Fastigheterna Diana 3 och 6 respektive Trollet 9 ligger vid Drottningtorget i centrala Trollhättan och förvärvet innebär att Forshem Fastigheter får en mycket spännande roll i stadsutvecklingen i Trollhättan. Affären är ett ytterligare led i den strategiska utvecklingen av Götenehus Group.

– Fastighetsutveckling bidrar med ett stabilt kassaflöde och påverkas inte i så stor omfattning av svängningar i konjunkturen. Dagens förvärv är ytterligare ett steg i vår ambition att göra Götenehus Group långsiktigt stabilt och mer lönsamt. Forshem Fastigheter förvaltar i och med dagens affär ett bestånd vars marknadsvärde uppgår till närmare 800 miljoner kronor, säger Andreas Gustafsson, vd och koncernchef för Götenehus Group.

Fastigheterna har 12 423 kvm uthyrningsbar yta som förutom 22 bostadslägenheter utgörs av kontor, butiker, restaurang och parkeringsgarage. Fastigheterna är till stor del uthyrda och den genomsnittliga återstående kontraktslängden är cirka fyra år. Hyresintäkterna uppgår till cirka 19 miljoner kronor på årsbasis. De större lokalhyresgästerna är Arbetsförmedlingen, Statens servicecenter, tandvårdsklinik och apoteksverksamhet.

– Vi är mycket nöjda att kunna förvärva dessa fastigheter som både ger en god direktavkastning samt ett stabilt kassaflöde från dag ett. I och med att vi redan äger innerstadsgallerian Odenhuset i Trollhättan kommer vi också att kunna skapa positiva utvecklings- och förvaltningssynergier, säger Martin Klaesson, affärsområdeschef för Fastighetsutveckling på Götenehus Group.

Som extern rådgivare i transaktionsprocessen har Forshem Fastigheter anlitat fastighetsrådgivaren Newsec.

– Genom denna affär bevisar vi att det även i dagens finansieringsklimat är möjligt att kunna genomföra affärer i starka svenska regionsstäder. Affären tickar också två andra boxar; För det första ser vi att ett antal regioner i landet upplever en renässans kopplat till en slags ny-industrialisering av Sverige. För det andra tror vi starkt på vår operativa modell, där vi kombinerar Newsecs nationella kompetens, med den lokala kundens kännedom och expertis. Forshem Fastigheter är ett utmärkt exempel på det", säger Max Barclay, Head of Advisory och vice koncernchef för Newsec.

Den preliminära köpeskillingen uppgår till 158 Mkr. Fastigheterna anskaffas genom förvärv av två bolag. Förvärvet är villkorat av finansiering och sker genom egen kassa och banklån. Tillträde sker den 1 juni 2023.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Gustafsson, VD och koncernchef Götenehus Group AB
072-241 21 15, andreas.gustafsson@gotenehus.se

Martin Klaesson, Affärsområdeschef Fastighetsutveckling
073-501 23 60, martin.klaesson@gotenehus.se

_________________________________________________________________________________

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Götenehus Group är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2023 kl 09:45.

Götenehus Group är en etablerad aktör med en unik position på den svenska fastighets- och bostadsmarknaden där koncernen bedriver fastighetsutveckling, bostadsutveckling och småhusverksamhet. Verksamheten bedrivs under varumärkena Forshem Fastigheter, Trähusstaden samt Götenehus och Swebostad. Götenehus Groups B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

SENASTE NYTT

Börja prenumerera

Börja prenumerera på våra pressmeddelanden, årsredovisningar och delårsrapporter genom att fylla i namn och e-post nedan.

Ett oväntat fel har inträffat! Försök igen senare.

Tack! Vi kommer nu skapa din prenumeration.