Pressmeddelande

Götenehus Group genomför besparingsprogram

Som en anpassning till den svaga bostadsmarknaden har Götenehus Group beslutat genomföra ytterligare ett besparingsprogram. Samtidigt fortsätter bolaget att utveckla verksamheten för att möta en ny generation bostadsköpare.

 
Besparingsprogrammet innebär kostnadsbesparingar och ytterligare effektiviseringar av verksamheten, vilka tillsammans värderas till 30 miljoner kronor på årsbasis när samtliga insatser har fått full effekt. Besparingsåtgärderna innebär bland annat varsel om minskad bemanning med 25 personer som berör i första hand tjänstemän men även kollektivanställda.

 
– Det är tråkigt, men med dagens inflation och ränteläge har det varit helt nödvändigt att starta ett nytt besparingsprogram. Första halvåret 2023 såldes cirka 60 procent färre bostäder än första halvåret 2022. Samtidigt ökar vi vår marknadsandel och tar nya initiativ för att bygga grunden för det nya Götenehus vilket gör oss redo att skala upp igen när konjunkturen vänder, säger Andreas Gustafsson, vd och koncernchef för Götenehus Group.

 
Götenehus har under hösten ett mycket stort försäljningsfokus samtidigt som bolaget standardiserar produktutbudet och tar initiativ för att digitalisera försäljningen.

 
– Baserat på de mest populära valen har vi lanserat ett mer koncentrerat erbjudande där sortimentet har minskats med 60 procent. Detta har vi gjort för att bättre möta de köpbeteenden som en ny generation bostadsköpare har, säger Andreas Gustafsson.

 
Satsningen på fastighetsutveckling har fortsatt under året och värdet av det nuvarande beståndet uppgår idag till 830 mkr.

 
Effekterna av dagens varsel och övriga kostnadsbesparingar beräknas få full effekt under det andra kvartalet 2024. Detaljer och tidplan kring varslet utformas i nära samverkan med de lokala fackföreningarna.

 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Gustafsson, VD och koncernchef Götenehus Group AB
072-241 21 15,
andreas.gustafsson@gotenehus.se

_________________________________________________________________________________

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Götenehus Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2023 kl. 09.15.

Götenehus Group är en etablerad aktör med en unik position på den svenska fastighets- och bostadsmarknaden där koncernen bedriver fastighetsutveckling, bostadsutveckling och småhusverksamhet. Verksamheten bedrivs under varumärkena Forshem Fastigheter, Trähusstaden samt Götenehus. Götenehus Groups B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Läs mer på gotenehusgroup.se.

SENASTE NYTT