Trollet 9
Pressmeddelande

Götenehus Group tillträder två kommersiella fastigheter i Trollhättan

Götenehus Group AB (publ) fortsätter att investera i fastigheter genom dotterbolaget Forshem Fastigheter. Torsdagen den 1 juni tillträdde Forshem Fastigheter två kommersiella fastigheter i Trollhättan. Förvärvet är ytterligare ett exempel på bolagets tillväxtambitioner inom Fastighetsutveckling.

De två aktuella fastigheterna, Diana 3 och 6 respektive Trollet 9, ligger i centrala Trollhättan i nära anslutning till innerstadsgallerian Odenhuset som Forshem Fastigheter förvärvade i oktober 2022.

– Vi ska vara en aktör som bidrar till att utveckla städerna i den region vi är verksamma i. Investeringen är ytterligare ett steg för att göra Götenehus Groups verksamhet mer stabil och lönsam. Det är fina fastigheter i ett strategiskt bra läge i förhållande till vårt övriga fastighetsbestånd. Förvärvet leder till ett stabilare kassaflöde och bättre rörelsemarginal vilket leder till en minskad påverkan från svängningar i konjunkturen, säger Andreas Gustafsson, vd och koncernchef för Götenehus Group.

Som tidigare kommunicerats uppgår det överenskomna fastighetsvärdet till 161,4 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. I och med tillträdet förvaltar Forshem Fastigheter ett bestånd vars marknadsvärde uppgår till närmare 800 miljoner kronor. Hyresintäkterna från de två fastigheterna uppgår till cirka 19 miljoner kronor på årsbasis och den genomsnittliga återstående kontraktslängden är cirka fyra år.

– De två fastigheterna består av kontor, butiker och restauranger och är till stor del uthyrda, vilket innebär att de bidrar med en god direktavkastning. Några av de större lokalhyresgästerna utgörs av Arbetsförmedlingen, Statens servicecenter, tandvårdsklinik och apoteksverksamhet, säger Martin Klaesson, affärsområdeschef för Fastighetsutveckling på Götenehus Group.

Fastigheterna anskaffades genom förvärv av två bolag. Köpeskillingen uppgick till 158 miljoner kronor, vilket finansierades genom egen kassa och banklån.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Gustafsson, VD och koncernchef Götenehus Group AB

072-241 21 15, andreas.gustafsson@gotenehus.se

Martin Klaesson, Affärsområdeschef Fastighetsutveckling Götenehus Group AB
073-501 23 60, martin.klaesson@gotenehus.se

Götenehus Group är en etablerad aktör på den svenska bostadsmarknaden där koncernen bedriver bostadsutveckling och småhusverksamhet genom varumärkena Götenehus, VärsåsVillan och Swebostad. Verksamheten omfattar utveckling av nya bostadsområden samt försäljning och uppförande av industriellt producerade bostäder av trä. Koncernen bedriver också långsiktig förvaltning av bostäder genom det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden Sverige AB. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Läs mer på www.gotenehusgroup.se.

SENASTE NYTT