Collage Oden2 Vasaporten 1
Pressmeddelande

Götenehus Group vill bidra till utvecklingen av en spännande region

Genom förvärven av kommersiella fastigheter i Trollhättan och Skövde har Götenehus Group tagit stora steg i etableringen av affärsområdet Fastighetsutveckling. Bolaget utvecklar i och med detta en ny långsiktig inriktning av bolagets verksamhet för att såväl nå lönsam tillväxt över tid som att bidra till att utveckla livskvalitet och mobilitet i regionen.

Götenehus Group har som tidigare kommunicerats förvärvat de kommersiella fastigheterna Odenhuset i Trollhättan och Vasaporten i Skövde till ett sammanlagt värde om 530 miljoner kronor. Tillsammans med Sylte Centrum i Trollhättan, som förvärvades i januari 2022, kommer dessa nya fastigheter att ägas av det nya, och av Götenehus Group helägda, bolaget Forshem Fastigheter Holding AB. Detta bolag utgör tillsammans med innehavet i det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden Sverige AB, grunden för Götenehus Groups affärsområde Fastighetsutveckling.

– Forshem Fastigheter är ett strategiskt komplement till affärsområdena Villor och fritidshus och Bostadsutveckling. Den nya inriktningen ger Götenehus Group ett kontinuerligt och mer stabilt kassaflöde och därmed bättre möjlighet till högre intjäning och rörelsemarginal, säger Andreas Gustafsson, vd och koncernchef Götenehus Group.

Forshem Fastigheters verksamhet kommer i huvudsak att bedrivas i Skaraborg och Trestadsområdet, en region där städerna borde knytas tätare samman i en gemensam, konkurrenskraftig arbetsmarknadsregion. I dag saknas en sammanhållande regional stadsutvecklare som vill ta ansvar för regionens fortsatta utveckling. Götenehus Group vill genom Forshem Fastigheter bidra till ökad tillväxt och en god samhällsutveckling i regionens städer, och därmed göra området till en av de mest moderna och dynamiska regionerna inom hållbar boendemiljö och livskvalitet, mobilitet samt utbildning, forskning och utveckling.

– Det händer så otroligt mycket spännande nu i regionen. Volvo Cars tillverkning av elmotorer i Skövde, AB Volvos batterifabrik i Mariestad och Polestars etablering i Trollhättan. Nyligen berättade Lantmännen att de investerar en miljard kronor i Lidköping för att bygga en storskalig produktionsanläggning. Det känns spännande att delta i den här utvecklingsresan, säger Andreas Gustafsson.

Bakom Forshem Fastigheter står lokala, starka och stabila ägare. Företaget ägs av Götenehus Group som inlett ett nytt samarbete med Newsec för affärsutvecklingen av den nya verksamheten.

– Newsec satsar helhjärtat på att bli den ledande operativa partnern, där vi genom vår samlade kompetens skapar helt nya fastighetsstrukturer och bolag. Forshem Fastigheter är ett utmärkt exempel och resultat av detta. Newsec har stark lokal förankring i kombination med bred branschkunskap och vi har tillsammans med vår kund Götenehus Group identifierat en lovande affär och ett fönster i marknaden, säger Max Barclay, Head of Advisory och vice koncernchef för Newsec.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Gustafsson, VD och koncernchef, Götenehus Group AB
0511-34 53 10, 072-241 21 15, andreas.gustafsson@gotenehus.se

Anders Jörnsköld, Head of Business Origination Investment Management, Newsec
0708-24 40 10, anders.jornskold@newsec.se

Elin Edelström, Head of Marketing & Communications, Sweden, Newsec
0790-60 40 80, elin.edelstrom@newsec.se

 

Götenehus Group är en etablerad aktör på den svenska bostadsmarknaden där koncernen bedriver bostadsutveckling och småhusverksamhet genom varumärkena Götenehus och Swebostad. Verksamheten omfattar utveckling av nya bostadsområden samt försäljning och uppförande av industriellt producerade bostäder av trä. Koncernen bedriver också långsiktig förvaltning av bostäder genom det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden Sverige AB. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehusgroup.se

SENASTE NYTT