Pedagogen Park, Mölndal
Pressmeddelande

Götenehus Groups styrelse inrättar ett hållbarhetsutskott

Hållbarhet blir alltmer viktigt i affärsstrategin. Götenehus Group AB (publ):s styrelse vill ligga i framkant inom hållbarhetsområdet och har därför inrättat ett hållbarhetsutskott i styrelsen.

Hållbarhetsutskottets huvudsakliga uppgift är bland annat att granska och övervaka relevans och utfall av hållbarhetsmål och strategi, koncernens hantering av hållbarhetsrisker, samt efterlevnad av lagkrav, hållbarhetspolicy och uppförandekod. Hållbarhetsutskottet skall dessutom granska och övervaka arbetet med hållbarhetsredovisning samt stämma av gemensamma frågor med revisionsutskottet.  

– Att lägga ett stort fokus på hållbarhet är en lönsam och attraktiv affär för alla våra intressenter. Vi bedriver hållbar utveckling av kommersiella fastigheter och bostäder där människor trivs att arbeta och leva. Vår helhetssyn på miljö, människor och samhällsutveckling vägleder hela vår verksamhet, från det lilla till det stora. Nu tydliggör vi styrelsens roll i hållbarhetsfrågorna och det är ett naturligt steg i vår hållbarhetsresa att vi inrättar ett hållbarhetsutskott i styrelsen, säger Erik Hemberg, styrelseordförande på Götenehus Group AB.

– Hållbarhet har varit en stor del av koncernen även historiskt då våra hus byggs i trä och produktionen sker i Sverige med svenska råvaror. Genom styrelsens utökade fokus på hållbarhet kommer dessa frågor att genomsyra hela affären på ett mer medvetet sätt med både möjligheter och utmaningar, säger David Ulinder, teknik- och hållbarhetschef på Götenehus Group AB.

Hållbarhetsutskottet består av Anna Hernefrid som ordförande och Fabian Dahl. Framöver kan det även bli aktuellt att tillsätta en extern ledamot med specifik hållbarhetskompetens.

För mer information vänligen kontakta:

Andreas Gustafsson, VD och koncernchef Götenehus Group AB
0511-34 53 10, 072-241 21 15, andreas.gustafsson@gotenehus.se

David Ulinder, teknik- och hållbarhetschef Götenehus Group AB
0511-34 56 03, 070-799 80 40, david.ulinder@gotenehus.se

Götenehus Group är en etablerad aktör med en unik position på den svenska fastighets- och bostadsmarknaden där koncernen bedriver fastighetsutveckling, bostadsutveckling och småhusverksamhet. Verksamheten bedrivs under varumärkena Forshem Fastigheter, Trähusstaden samt Götenehus och Swebostad. Götenehus Groups B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Läs mer på gotenehusgroup.se

SENASTE NYTT