Mölndal ÖM R1 V6
Pressmeddelande

Götenehus har tilldelats markanvisning i Mölndal

Götenehus är en av tre vinnare i Mölndals stads markanvisningstävling avseende stadsdelen Pedagogen Park. Tävlingen innefattar tre kvarter varav Götenehus valt att lämna in tävlingsförslag till ett av kvarteren för radhus – kvarter 19.

Beslut om markanvisningsavtalet togs i kommunstyrelsen 31 mars och enligt Mölndals stad har det varit extremt stor uppslutning till markanvisningstävlingen. Många förslag har hållit hög kvalitet med koncept som tagit tillvara på platsens helhet.

Pedagogen Park kommer att bli en blandad och hållbar stadsdel med plats för över 1 000 bostäder, kontor, flertal butiker och rekreationsområden.

Götenehus vinnande förslag avseende kvarter 19 bygger på sju radhus i äganderättsform om 123 kvm vardera. Radhusen byggs i tre våningar inklusive takterrass. De sju radhusen är fördelade på två huskroppar och mellan huskropparna finns en gemensam samfällighetsyta med växthus och miljöhus. Säljstart planeras preliminärt till januari 2022 och inflyttning preliminärt till Q3 2023.

  Vår vision för det nya kvarteret i Pedagogen Park är att kombinera god arkitektur med våra tankar om hållbarhet, för ett hållbart boende över tid.  Vi har lagt stor vikt vid att skapa hus och utomhusmiljöer som passar i stadsmiljön, integreras väl med befintlig och kommande bebyggelse samt bidrar till en blandad stadsdel, säger David Järevik, Projekt- och affärsutvecklare på Götenehus.

För mer information vänligen kontakta:
David Järevik, Projekt- och affärsutvecklare Götenehus AB, 031-89 54 64, 072-710 79 63,  david.jarevik@gotenehus.se

 

Götenehus Group är en etablerad aktör på den svenska bostadsmarknaden där koncernen bedriver bostadsutveckling och småhusverksamhet genom varumärkena Götenehus, VärsåsVillan och Swebostad. Verksamheten omfattar utveckling av nya bostadsområden samt försäljning och uppförande av industriellt producerade bostäder av trä. Koncernen bedriver också långsiktig förvaltning av bostäder genom det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden Sverige AB. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehusgroup.se.

SENASTE NYTT