Kristinehamn ÖM R3 V3
Pressmeddelande

Götenehus har tilldelats markanvisning i Norra Sörkastet Skärgården, Kristinehamn

Nu står det klart att Götenehus tilldelats markanvisning för byggnation av sex villor med äganderätt och sexton bostadsrätter i det attraktiva området Norra Sörkastet, Skärgården i Kristinehamn.  

Norra Sörkastet med närheten till Vänern och de vackra skärgårdsöarna är ett expansivt område som vi är mycket glada över att vi fått möjlighet att förvärva säger Karolin Strandhag, Projektutvecklare på Götenehus AB.Enligt Tobias Gustafsson, försäljningsansvarig på Götenehus AB kommer de sex villatomterna säljstartas omgående och kan redan nu visas av Götenehus lokala säljare i Karlstad/ Kristinehamn. Under hösten påbörjas även planering och projektering av de sexton bostadsrätterna för en preliminär säljstart i början av 2019.

Karolin Strandhag, Projektutvecklare Götenehus AB, tel 0511-34 53 08, 0708-79 69 85, karolin.strandhag@gotenehus.se 
Tobias Gustafsson, Försäljningsansvarig Götenehus AB, tel 0511-34 56 09, 072-530 15 05, tobias.gustafsson@gotenehus.se

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus och VärsåsVillan en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden; Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Läs mer på www.gotenehus.se.

SENASTE NYTT