Fagerslätt gatuvy
Pressmeddelande

Götenehus har vunnit Jönköpings kommuns markanvisningstävling i Fagerslätt Östra

Nu är kommunens markanvisningstävling i Fagerslätt Östra avgjord. Av tolv inkomna intresseanmälningar valdes fyra byggherrar ut som lämnade förslag. Markanvisningen tilldelades Götenehus AB som bedömdes ha den bästa helhetslösningen.

Götenehus vinnande förslag innehåller totalt nio radhus. Fem av radhusen har en bostadsarea på 129 kvm och fyra av husen har en area på 124 kvm. Upplåtelseformen är äganderätt.

Vår ambition med detta kvarter i Fagerslätt Östra är att skapa äganderätter som levererar vår inbyggda omtanke om god boendemiljö och ett hållbart boende. Vi levererar trähus med hög arkitektonisk ambition och kvalité. Husen är lantliga och moderna på samma gång. Smarta parkeringslösningar och en genomtänkt planering av trädgårdar skapar goda förutsättningar för ett socialt hållbart boende med folkliv på båda sidor av husen. I vårt kvarter har vi gett plats för gemensamma ytor. En cykelverkstad, växthus och en bollplan ger en spännande kombination av aktiviteter som kan tilltala alla medlemmar i familjen säger Karolin Strandhag, Projektutvecklare Götenehus AB.  

Karolin Strandhag, Projektutvecklare Götenehus AB, tel. 0511-34 53 08, 0708-79 69 85, karolin.strandhag@gotenehus.se

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus och VärsåsVillan en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden; Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Läs mer på www.gotenehus.se.

SENASTE NYTT