Götenehus
Pressmeddelande

Götenehus investerar ca 60 mkr i en ny fabrik för industriell volymhusproduktion

Götenehus har beslutat att investera cirka 60 mkr i en ny fabrik för industriell volymhusproduktion. Investeringen görs på koncernens befintliga industriområde i Götene. Den nya anläggningen får en total yta på cirka 10 000 m2, varav hälften initialt blir uppvärmda produktionsytor. Den nya fabriken, som får en kapacitet att tillverka cirka 200 lägenheter per år, beräknas stå klar till sommaren 2018.

Götenehus är ett av Sveriges äldsta trähusföretag och har drivit småhusverksamhet sedan 1931. De senaste åren har koncernens affärsområde Projektutveckling breddats till att också omfatta projektutveckling av flerfamiljshus.

Bakgrunden till investeringen i ny produktionslokal är att lägenhetsbyggandet i Sverige bedöms bli fortsatt högt under flera år. En ökad industrialisering av byggprocessen genom volymhusproduktion bedöms stärka Götenehus position på marknaden som en leverantör av bostäder med hög kvalitet.

– Att bygga i trä med industriell volymbyggnadsteknik är både effektivt och säkrar kvaliteten. Våra bostadsvolymer kommer att produceras inomhus under tak och innehålla färdiga golv, väggar, badrum, köksinredningar med vitvaror m m. Den ökade tillverkningsgraden i fabriken innebär också att tiden på byggplatsen blir väsentligt kortare. Detta tillsammans innebär en rationellare byggprocess, vilket är positivt och stärker vår konkurrenskraft, säger Claes Hansson, VD och koncernchef i Götenehus Group AB.


Exempel på flerfamiljshus som tillverkas genom industriell volymhusproduktion.

Parallellt med investeringen i den nya fabriken pågår ett utvecklingsarbete inom Götenehus med att ta fram ett nytt koncept för att bygga bostäder producerade i volymer. Konceptet består av ett antal standardiserade bostadsvolymer som kan kombineras på olika sätt och skapa olika typer av lägenheter.

– Vi prioriterar nu att ta fram en produkt för flerfamiljshus i två våningar, men har som mål att kunna bygga flerfamiljshus i åtminstone fyra våningar. Jag kan också tänka mig att vi på sikt tar fram några varianter som passar projektområden med grupphus där vi bygger fristående småhus, radhus eller kedjehus, säger Claes Hansson. Vårt nya volymhuskoncept kommer givetvis också hålla samma höga kvalitet och standard som våra befintliga produkter har, avslutar Claes Hansson.

Byggstart är beräknad till våren/sommaren 2017. Den nya fabriken bedöms stå klar till sommaren 2018, vilket innebär att produktion och leveranser kan påbörjas under andra halvåret 2018.

   
Götene den 11 april 2017

Götenehus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Hansson, VD och koncernchef Götenehus Group AB, 0511-34 53 04,
0708-35 09 68, claes.hansson@gotenehus.se

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus och VärsåsVillan en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.gotenehus.se.

SENASTE NYTT